I Danmark har regjeringen gitt landets innbyggere et «koronapass». Dette har åpnet det danske samfunnet igjen. Passene inneholder blant annet opplysninger om hvorvidt man er vaksinert mot covid-19. Dette gjør det enklere å møte forretningsforbindelser, og delta sosialt ansikt til ansikt.

Passet kan alle ha på mobilen sin via en app. Danskene er først i verden til å innføre dette. Med dette passet har næringslivet tilnærmet åpnet opp som normalt – mens innbyggerne igjen får benytte sine restauranter, kulturtilbud og alt det som var lukket ned.

For mange av disse tilbyderne, betyr dette at konkurs unngås med et skrik. Ja, det betyr en periode med forskjellsbehandling av de med og uten pass, men dette er kun for en periode. Fellesskapet nyter godt av at samfunnet kan åpnes opp igjen.

Et lignende pass er diskutert i Norge, men regjeringen har ikke sagt noe annet foreløpig enn at «de følger med på arbeidet» og at de varsler en lignende løsning i løpet av mai.

Men i grunnen er de låst på hender og føtter. Norsk lov er nemlig et hinder i arbeidet med å tilrettelegge for den danske løsningen.

I EU vil det bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes.

Her hjemme sitter vi og stanger hodet i veggen. En lovendring er jo ikke gjort over natten.

Med så mange grep og unntakstilstand gjennom 400 dager med korona, burde norske myndigheter virkelig sette opp tempo for å finne en vei for å tilpasse norsk lov til den verden vi lever i.

Politikerne skylder oss det.

Vi fortjener å få hverdagen tilbake.