I januar 2020 ble Drammen storkommune, og fikk Svelvik og Nedre Eiker med på lasset. Som resultat kan man vel etter to års virke hevde at det har gitt beboerne i Drammen nye kommune visse effekter. Slik som at innflyttere til Svelvik eller Krokstadelva utad sier de bor i Drammen. Og at prisnivået på hus og leiligheter har økt litt mer enn normalen – både i Svelvik og gamle Nedre Eiker via «merkevaren Drammen». Men for næringslivet og infrastrukturen – og synergieffektene av å innlemmes i en storkommune, er resultatene nærmest usynlige.

Vel kan man skylde noe på koronaen, men effektive støtteordninger var absolutt et stort pluss – selv om man har truffet noe skjevt. Kommunen opprettet også en egen stilling som næringssjef, og slo sammen tjenester på tvers av gamle kommunegrenser. Men for næringslivet og den jevne drammenser er det ikke blitt enklere. Annet enn at de som nå er blitt lagt til i kommunen, har fått lenger vei til sine tjenester.

Voksesmerter har mange et forhold til. Drammen kommune kjenner litt på det nå. For det er blitt lenger til makta. Selv om intensjonen er den motsatte, har avstanden vokst.

Viken Fylkeskommune ble en realitet gjennom hestehandel og politisk spill. Den som tegnet det kartet kan umulig vært edru. Hva gjelder nye Drammen er realiteten en litt annen. Og for alle som bor her, har den også en viktigere institusjonell funksjon enn en fylkeskommune. Men endringen fra 2020 viser likevel et snev av det samme. Om politikere som endrer for endringens skyld, og ønsker sin egen signatur på forandringen.

Og selv om det – heldigvis kanskje – ikke snakkes mye om noen reversering, er det nok en del som ønsker det også. I Nedre Eiker blant annet. De legger resultatet til grunn.

At Drammen plutselig hadde to lag i øverste fotballserie innenfor samme kommunegrense, var forbigående. Når VG tipper det siste gjenværende eliteserielaget rett ned i år, er det litt trist – og illustrerer vel også at byen per i dag ikke har sterk nok identitet til å samle næringslivet rundt ett lag.

På samme måte som på fotballbanen, koster det mange penger for vår nye kommune å leve opp til en tilværelse på øverste nivå. Våre kjære folkevalgte må sette av mer penger og ha en tydelig plan for infrastruktur og innlemmelse av Drammens nye bydeler.

Den planen har vi dessverre sett lite til.