I disse dager går våre tanker til Ukraina – til alle de sivile tapene, og til de millioner som flykter og frykter for sine liv. Krigen i Ukraina rammer en hel verden – både samfunn og økonomi.

Det skaper frykt lokalt, nasjonalt og internasjonalt – når freden vi har tatt for gitt i Europa settes på prøve, og spinner våre verste tanker tilbake til 40-tallet.

Mange er bekymret og kjenner på usikkerheten – for fremtiden og for egen økonomi.

Materielle gjenstander synker i verdi, mens man allerede kjenner på lommeboka at prisene på strøm, drivstoff og mat blir enda dyrere. All usikkerheten rundt privatøkonomien preger oss alle.

2022 startet med stor uro på børsene. Spenningen mellom Russland og Ukraina skaper uforutsigbare børser og høyere inflasjon. Rentebanen er allerede varslet med gradvis økning gjennom resten av året. Tross krigen, er det varslet at rentene skal opp – både raskere og mer enn kommunisert.

Men hva har dette å si for deg og meg?

Vi bor i annerledeslandet Norge. Men stadig flere av oss spør seg om det er det på lånt tid?

Sånn er det med frykt. Den rører, berører og påvirker. Den rører og berører sjela samtidig som den påvirker børsene og investeringene verden rundt. Og ikke minst lommeboka – og spillerommet til den enkelte.

For de som startet den krigen vi er vitne til i dag, er nettopp frykten et viktig middel. Det å skape usikkerhet og redsel i vesten er et av Putins aller viktigste våpen i denne krigen, og det er tungt for de fleste å vedgå at akkurat det har han klart.

Men det er håp, og det kommer løsninger. Og den aller beste er å fortsette som før med stoisk tro på egne ferdigheter.

Det heter seg at tro kan flytte fjell – og med tro overvinner man frykt.

Det virker litt meningsløst å snakke om sparepenger og økte priser når vi opplever en krig i Europa.

Samtidig minner det oss om at vi må ta vare på privatøkonomien.

Derfor er det også flott å se alle de som bidrar økonomisk ved å støtte hjelpeorganisasjoner i Ukraina. Smarte grep i privatøkonomien bidrar til å hjelpe dem som trenger det aller mest.