I dag preges næringsseksjonen i Drammensavisa av temaet «kontor 2023». Det er ikke tilfeldig. Etter nesten to år med påtvunget hjemmekontor for store deler av den arbeidende del av folket, er det igjen lov med sosial kontakt – også på arbeidsplassen. Heldigvis.

Flere selskaper har både tjent mer penger og samtidig økt effektiviteten ved at de ansatte har jobbet hjemmefra. Det betyr en ny tilvenning, og et nytt tankesett med større variabler, når verden igjen er blitt normalisert.

Mange forhold må veies opp mot hverandre når man etter to års vakanse igjen skal samles under samme tak – og entre våre gamle kontorer.

Alt er ikke som det var. Erfaringene er nye. Tilpasningene skal igjen revurderes.

Når vi i dagens utgave av Drammensavisa Økonomi og Næring kan lese om hvilke «moderne og amerikaniserte» trender som eksempelvis Kontorhusets mange leietakere får utnytte, og de nye tilpasningene som gjøres for å reinstallere kontorer til en mer moderne møteplass, slik Kontorcompaniet omtaler under samme tema, sier det noe om at behovet under koronaens herjinger har gjort noe med vår bevissthet rundt det tradisjonelle tankemønsteret.

Hjemmekontoret og savnet av den sosiale plattformen som kolleger utgjør, har påvirket bevisstheten til selve kontorplassen og omgangen med arbeidsgivere og ansatte.

Vi trenger hverandre, men bare på en litt mer moderne og annen måte.

Kall det gjerne bevissthet styrt av ubevisstheten.