Aviser har historikk for å være politisk forankret. De fleste medier ønsker å fremstå objektive til informasjonen og representere noen av samfunnets viktigste pilarer for å sikre ytringsfrihet. Samtidig vil man ha en tydelig stemme i politiske, krevende, sensitive og sårbare saker. En balansegang som i stadig større grad utfordres av markedskreftene.

Hvor står så Drammensavisa politisk? Burde vi ta større standpunkt i intrikate saker?

Vi er en lokalavis som er gratis. Vi er finansiert av annonsører som ønsker å benytte en av byens største informasjonskanaler. Den kommer i postkassen til 35.000 drammensere og har tillegg et næringsbilag som distribueres til alle Drammens bedrifter.

Ingen abonnerer på oss. Vi kommer i postkassen likevel. Dette er en tillit vi må forvalte. Derfor setter vi pris på alle de tilbakemeldingene vi får. Vår ambisjon er å være en av landets beste lokalaviser – uavhengig av om de finansieres av annonsører og partnere – eller abonnenter.

Utfordringen er å være aktuell og viktig uten å ta et kraftig standpunkt.

Drammensavisa skal være en plattform for dialog. I dagens samfunn med økende grad av polarisering, er dialogen og diskusjonen den første som taper. Det er lett å peke på USA, men tegnene på polarisering ser en i de aller fleste land. Vår viktigste funksjon er derfor å opplyse, glede – iblant irritere, men fremfor alt å sikre dialogen, slik at både små og store blir hørt. Ofte aller helst de små, med mange spennende budskap.

Gode nyheter er ikke alltid kritiske eller negative. Se på næringslivet i Drammen, hvor gründermiljøet har blomstret i av de mest krevende periodene for næringslivet noensinne. Se på de som har kastet seg rundt og ikke bare sikret arbeidsplasser, men funnet helt nye områder de kan levere på.

Alle fortjener å bli sett i sin lokalavis en gang løpet av livet – både innbyggerne, byens bedrifter og organisasjoner.

Drammensavisa er denne kanalen, samtidig som vi kan vekte et monopol vårt lokalsamfunn ikke er tjent med.