Da Senterpartiet gikk til valg – selvutnevnt vinner av Stortingsvalget 2021 med i overkant av 13 prosent av stemmene – garanterte Sp-leder Slagsvold Vedum for et endelig farvel med Viken Fylkeskommune.

Men hvem vil vike for Viken?

Det er gjort enkelte kalkyler på hva det vil koste samfunnet – altså oss skattebetalere – og reversere fylkesgrensene tilbake til Buskerud, Østfold og Akershus. Det er en regning de fleste politikere ikke ville tatt i med ildtang. Med den konstellasjonen vi kan ende opp med på Stortinget er det ikke motviljen som er størst, men derimot aversjonen med å løfte dette høyt nok inn i regjeringssamtalene. Ingen er egentlig imot, men omveltningen og ineffektiviteten dette vil medføre under en lang omstillingsprosess, faller tungt for hjerte. 

De fleste beboere i Viken har et ønske om å oppløse denne mastodonten av en fylkeskommune. Nærmere bestemt 64 prosent, viser undersøkelser. Men spørsmålet er om vi egentlig bryr oss nok? Og hva er konsekvensene?

For Drammen kan man ane at vi ikke lenger er like integrert i kommunen, som da den het Buskerud. Ser man Vikens egne nettsider over artikler som omtaler vår region, skal man lete med lys og lykte for å finne dem. Da kommunen het Buskerud var det annerledes. Mulig det er en tilfeldig indikator, men ut fra stoffet Viken selv velger å kringkaste sine innbyggere, er Buskeruds hovedstad spilt langt utover sidelinjen på bekostning av stoff fra tidligere Østfold og Akershus.

Kanskje er det ikke så viktig, men det handler jo også om å føle seg integrert.

Så tilbake til Sp og valgløfter. De fleste er enig med Slagsvold Vedum – og har vært det helt siden Viken havnet i forslagskassa – men er det realistisk?

Har virkelig Fylkeskommunen så stor makt at vi bør skrape lommeboka for å reversere hele ordningen. Drammensavisa er usikker. Det kan gjøre vondt til verre, og ramme mange som må inn i en ny omstillingsprosess. Derfor er det heller fristende og gjøre som politikere flest, svelge en kamel eller to, og satse på at dagens Viken ivaretar interessene for videregående utdanning og fylkesveier for alle fylkets regioner.

Og kanskje er Erna tilbake med makten om fire år.

Da skal vel Viken bli gjeninnført?