GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

I dagens stadig mer elektrifiserende bilverden, er det fortsatt sånn at leasing-markedet domineres av fossile biler. Usikkerheten rundt utviklingen av elbilkonseptet påvirker fortsatt gjenkjøpsverdien i negativ forstand. Det handler om usikkerheten rundt restverdien selskapene må garantere for.

Hos Toyota Buskerud på Åssiden treffer vi Lars Tore Kalager (49), salgssjef for næringskjøretøy, og tilknyttet selskapet som selger de siste 12 årene.

Han er i alle fall klokkeklar på at man ikke kan være bombastisk med anbefalinger overfor kundene – hverken i den ene eller andre retningen.

– Alle kunder har ulike utgangspunkt. Det viktigste for oss da er å finne ut av behovet, og dernest betalingsevnen – og ikke minst hvor mye den enkelte ønsker å legge i bil, sier han.

Solide salgstall i 2021

Og skal man se litt bak tallene til Toyotaforhandleren, ser man at de i 2021 solgte 1.550 biler, hvorav 928 var leaset og 622 ble solgt. Vel og merke fordelt på de fire lokale Toyotaforhandlerne i Drammensregionen som i dag er samlet i Toyota Buskerud AS; Toyota Lier, Toyota Drammen, Toyota Hokksund og Toyota Kongsberg.

– Gode tall. 2021 var et godt bilår, sier Kalager, og gleder seg over at 2022 har startet som 2021 sluttet.

– Jeg tror ikke på store svingninger i år heller. Men fra vår side vil det nok komme en del nytt, og da snakker vi ikke bare om nye modeller. Toyota Relax gir Toyota-eiere muligheten for garanti inntil bilen er 10 år eller har passert 200.000 km, det som først inntreffer. Garantien aktiveres når bilens årlige vedlikehold tas på et autorisert Toyota-verksted.

Mer fleksible ordninger for bilhold og mobilitetsløsninger har Toyota fokus på gjennom merkevaren Kinto, så langt lansert i Oslo, Viken og Bergen. Dette er ett bilabonnement hvor alt er inkludert til en fast månedspris, med kun 30 dager oppsigelsestid. Her vil det i fremtiden fylles på med kundetilpassede og spennende løsninger. Kalager understreker at både Toyota Relax og Kinto  lanseres for at Toyota skal være en partner som setter kundens behov i sentrum, også i fremtiden.  

Elbil fra sommeren

Selv om Toyota i lang tid har scoret høyt på salg av elektriske el-varebiler, tar det fortsatt noen måneder til før japanerne ruller sin første private elbil inn i lokalene på Åssiden, for øvrig et lokale Toyota har hatt sin Drammensbutikk helt siden 1987.

Selv om, Toyota ikke har hatt noen rene elbiler i sin privatbilportefølje, blir det endring på det fra sommeren av.

Da kommer Toyota bZ4X.  Etter 17 millioner solgte hybrider kommer Toyota endelig med helelektriske kjøretøy. Disse blir kalt bZ – beyond Zero. Innen 2025 har Toyota som mål å tilby 15 batterielektriske biler, av disse er sju bZ-modeller. Først ute er altså crossoveren bZ4X – der bZ altså viser til den elektriske drivlinja, 4 indikerer størrelsen i D-segmentet og X viser til det unike X-mode AWD-systemet – som skapt for norske forhold.

Det langsiktige målet for Toyota er å bli klasseledende på batterier. Så ambisjonene er store, sier Kalager.

Usikker framtid

Leasing har representert en stor del av omsetningen de siste årene, og stadig flere kunder prefererer denne løsningen. Skal man kjøpe, betyr det penger her og nå. Med leasing overtar forhandleren risikoen for markedsutvikling og fremtidig verdi på bilen. Historisk har det hendt at endrede rammebetingelser og preferanser i markedet gir store utslag i verdien på brukte biler. Eksempelvis i i perioden da alle skulle ha diesel. Tre år senere skulle ingen ha diesel, og vi fikk en periode hvor etterspørselen og prisen på dieselbiler ble en bransjeutfordring. Litt av den samme forklaringen gjenspeiler nok den beskjedne leasing-statistikken på elbiler. Teknologien går fort, og restverdien etter tre år blir vanskeligere å sette, og skaper en viss usikkerhet, sier han.

Usikkerheten i markedet om hva som skjer med bensin- og dieselbiler i framtiden, har vært en viktig årsak til økningen i leasing-markedet. Men hva som lønner seg, er individuelt. Det handler mye om personlig økonomi og økonomisk ståsted.

– Må du låne mye for å kjøpe ny bil, blir regnestykket veldig annerledes, med tanke på renter, gebyrer og andre omkostninger, enn om man har pengene «på bok». Dessuten er markedsverdien på den aktuelle bilen etter endt leasing eller eie svært avgjørende. Hvordan markedet endrer seg for denne bilen fram til denne dagen, vet man aldri, sier Kalager, men presiserer at det tross alt er en del fordeler med leasing;

– lav kapitalbinding.

– forutsigbarhet: du får kontroll på de månedlige kostnadene hvor de fleste av våre annonserte tilbud er fastrente. Flytende rente kan påvirke leiekostnadene.

– da utleier har satt en restverdi på bilen som de er ansvarlig for, trenger du ikke tenke på verdifallet.

– i tillegg slipper man selge bilen selv, men bare levere den inn etter endt periode.

Ting å tenke på: Man er bundet opp i leasingperioden, og det kan være dyrt å bryte kontrakten. Våre avtaler er uoppsigelige i seks måneder, og etter dette kan det koste opptil seks måneders leie i avbruddsgebyr. Jo tidligere i leieperioden avtalen avbrytes, jo høyere kostnad.

Rentekostnader ved leasing får man heller ikke trukket fra på skatten, samt at man risikerer en ekstra-faktura på unormal bruksslitasje. Det kan bli dyrt om man slurver med bilholdet. Avtalt kjørelengde kan endres underveis og har lavest kostnad hvis man korrigerer tidlig. Leverer du bilen med overkjørte km koster dette mest.

– Den enkelte må vurdere hva som passer best for seg. For noen vil forutsigbarheten og komforten ved leasing være avgjørende, for andre vil et regulært kjøp være gunstig.

 

Fakta: Toyota Drammen

Da Toyota Drammen AS i 2021 overtok Funnemark-gruppens butikker i Hokksund og Kongsberg, skiftet selskapet navn til Toyota Buskerud AS. Selskapet består i dag av Toyota Lier, Toyota Drammen, Toyota Hokksund og Toyota Kongsberg. Regnskapet for 2021 er ikke ferdigstilt, tallene under er derfor for Toyota Drammen AS i 2020.

Omsetning cirka 360 millioner

Resultat 12,6 millioner

Antall ansatte 65