BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

– Da ble det opprettet et kontor for dem, og senere har det kommet til flere – alt ettersom vi har funnet kloke hoder, og behovet vårt. I dag er vi 45 ansatte ved Drammenskontoret, så veksten har vært bra, sier kontorleder Lars Bjerke.

– Ikke alle ansatte ved Drammenskontoret er fra Drammen. Flere av de som bor i Asker velger å jobbe i Drammen fremfor Oslo. Det er mye enklere å komme seg til Drammen. Det er dessuten en by der mye skjer, spesielt innen vårt felt.

De har lokaler på Magasinet, og er blant annet involvert i byggingen av det nye sykehuset i Drammen.

FAKTA:

COWI ble startet i 1930 i København av ingeniøren Christen Ostenfeld. I 1946 får han partneren Wriborg W. Jønsson, og Ostenfeld trekker seg tilbake i 1972. Firmaet bytter da navn til COWIconsult. Globalt har COWI 7.200 ansatte, og i Norge 1.200. Til enhver tid er de involvert i 12.000 prosjekter verden over, og 5.000 i Norge.

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.