Kurset vil ha stor formidlingsverdi ut fra kulturvern, tradisjonelt håndverk, kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk Workshop vil pågå på dagtid på Hallingtunet på museet på Marienlyst og være ledet av erfarne tradisjonshåndverkere som sammen med elevene og under kyndig veiledning av disse, sette opp en stolpeverkskonstruksjon.

Aktiviteten er tilgjengelig for publikum og vil kunne være med å skape dialog om blant annet tradisjonshåndverk og bygningsvern.