Har du behov for å ta opp fag, eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist og ta eksamen ved en av våre videregående skoler. 

Det er to perioder for privatistoppmelding hvert år

1.–15. september for høsteksamen 

15. januar – 1. februar for våreksamen

Du kan ikke melde deg opp etter at fristen har gått ut. Eksamensavgiften er kr 1186,- for nytt fag, og kr 2373,- for forbedringsfag. Du må betale innen oppmeldingsfristen.

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler eller ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag.

Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for gjennomføring av eksamen for privatister.

Har du spørsmål om oppmelding, kan du ta kontakt med eksamensskolen eller med fylkets eksamenskontor på eksamen@viken.no eller telefon 32 30 00 00.