BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

Under pandemien har Fredrik Haaning sagt svært lite som politiker. Det er fordi han har vært inhabil, i og med at han og kona Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning eier 80 prosent av Café Picasso.

Følt på avmakt

Etter forskriften gjelder det alle saker som har med reglene i forhold til nedstengning og reguleringer i alle bransjer, selv i de bransjer som ikke har med servering og skjenking å gjøre. Haaning medgir at å sitte på sidelinjen i disse diskusjonene har vært vanskelig.

–Det har hendt at jeg har reagert over enkelte beslutninger og følt på avmakt. Det er ikke lett å sitte i en sentral politisk posisjon uten å kunne delta i noen av de aller viktigste diskusjonene for kommunen vår på mange år.

–Men som politiker i Drammen er det viktig at vi alle støtter opp om ordføreren og hennes beslutninger, selv om jeg nok har savnet litt eget politisk initiativ, som ikke nødvendigvis bare bygger på smittevern-faglige råd i egen by.

Globalt perspektiv

Ett år med Covid-19 virker fortsatt som en utopisk virkelighet. Selv om menneskeheten har vært gjennom pandemier tidligere, så har Covid-19 vært gjennomgripende i hele verdenssamfunnet – og med moderne medias hjelp har alle fått innblikk i situasjonen over hele verden.

–Det er ikke noe nytt med pandemier, sier Fredrik Haaning.

–Med det moderne menneskets helse og hygiene er vi bedre rustet enn ved Spanskesyken for bare 100 år siden, men det gjelder ikke hele verden. Og det er viktig å ha et globalt perspektiv på situasjonen når vi skal bygge opp igjen det som har blitt ødelagt eller lagt i dvale. Jeg tenker ikke bare på næringsliv og arbeid, men også folks mentale helse etter store påkjenninger.

Samling på midten

Det er slett ikke sikkert at samfunnet blir Covid-fritt med det første, men ting kan tyde på at det blir enklere å håndtere i og med at vaksinene er her.

–Jeg tror nok vi kan se frem til et åpnere samfunn ganske snart. Men det er mye som skal bygges opp igjen. På en måte kan det sammenlignes med arbeidet samlingsregjeringen gjorde etter andre verdenskrig – uten å sidestille krigen med Covid-19, selvsagt, sier Haaning.

–Politikere må samle seg om denne oppgaven på tvers av partigrensene. Nå er det ikke partipolitikk som gjelder, men målrettet og effektivt arbeid til byens og befolkningens beste. Det er mye som skal tas tak i, og vi som sitter ved roret må være generøse og samle oss om å løse de formidable oppgavene som venter i fellesskap.

For lite informasjon

Under pandemien har enkelte grupper i samfunnet skilt seg ut. Dette gjelder både risikoen for harde sykdomsforløp og død blant den eldre delen av befolkningen, samt prosentvis stor smitte i innvandrerbefolkningen.

–Når det gjelder den relativt store smittespredningen blant innbyggere som ikke er født i Norge er det nok flere årsaker til det. Den ene kan for eksempel være så enkelt som språkbarrierer. En annen årsak er mer dyptgripende, og handler om mistillit til myndighetene. Kulturelle ulikheter teller også med, og jeg tror ikke vi har nådd frem så godt som vi har ønsket og som har vært nødvendig, sier Haaning.

–Nå er det viktig at vi har fokus på gjenoppbygging av både næringsliv, forenings- og kulturliv, idrett og sosiale møteplasser.

-Det blir en dugnad uten sidestykke i moderne historie, og det samtidig som vi må ha et øye på situasjonen med mutasjoner av viruset og planlegge for det. Det kan være farlig ikke å forberede seg for en i verste fall-situasjon. Det er lett å være etterpåklok, men vi må ta med oss etterpåklokskapen og gjøre nytte av den og ha mot til å ta upopulære politiske avgjørelser hvis det blir nødvendig i fremtiden.