Den største økningen skjedde i Agder fylke.

Detaljhandelen, som er en betegnelse for salg av varer tilpasset personlig bruk, økte i 2020 som følge av koronapandemien.

Statistisk sentralbyrå ser at denne veksten fortsatte i 2021, men ikke i like stor grad – økningen var på 10,9 prosent mellom 2019 og 2020, og på 4,7 prosent mellom 2020 og 2021.

Agder fylke har hatt den største prosentvise økningen i detaljhandelen i 2021, på 8,2 prosent. I Viken fylke, som er det fylket med den største omsetningen i detaljhandelen, var økningen på 5 prosent. Den svakeste prosentvise veksten var i Oslo på 2,9 prosent.