Folk i distriktene blir stadig mer positiv til elbil. I fjor svarte tre av ti i distriktene at deres neste elbil skal være en elbil. I høst svarte fire av ti det samme. Det viser undersøkelser Norstat har gjennomført for NAF.

- Utviklingen er entydig. Stadig flere vil ha elbil der skepsisen har vært størst, mener Sødal.

Fritak for avgifter på kjøp av elbil og lave brukskostnader har vært viktige for det rekordhøye elbilsalget i Norge. Ni av ti privatkjøpte biler er nå en elbil. I tillegg blir modellutvalget stadig bedre. De siste årene har det kommet elbiler som dekker manges behov for størrelse, rekkevidde og hengerfeste.

- Modellutvalget har blitt så bra at de aller fleste nå kan finne en elbil som passer deres behov, sier Sødal. – Derfor er det synd at regjeringen foreslår nye avgifter på elbil, nå som distriktene står på terskelen for å skaffe seg elbil, sier han.

I forslaget til statsbudsjett har regjeringen foreslått å innføre en vektavgift ved kjøp av elbil. Den er i realiteten en rekkeviddeavgift, siden større og tyngre batterier gir lengre rekkevidde. SV sier nei til vektavgiften i sitt alternative budsjett. Dermed er saken på bordet i forhandlingene på Stortinget.

- Nå forhandler regjeringen og SV om budsjettet for 2023. Vektavgiften er i spill, og for distriktene kan utfallet av disse forhandlingene bli avgjørende. Det er fordi en ny vektavgift vil gi økte priser på elbiler som er særlig aktuelle i Distrikts-Norge, forklarer Nils Sødal.