Til informasjon distribueres avisa onsdag og torsdag.