En av historiene i boken er fra en person som bor i Kongsberg.

– Mange opplever tiden etter behandling som mer utfordrende enn selve behandlingen, sier Lotta Våde, en av initiativtakerne til Kreftkompasset.

I 2020 fikk 3424 kvinner i Norge brystkreft. Boken skildrer ni personlige historier om hvordan livet blir snudd på hodet etter å ha fått diagnosen.

– Noen er kreftfrie, men føler seg ikke friske. Andre lever med uhelbredelig brystkreft og opplever hverdagen som utrolig krevende, sier Våde.

Som å være toppidrettsutøver

En av de som deler sin historie i boken, er Wenche Gjerde som er behandlet for brystkreft. 

– Det året jeg er i behandling er som å være toppidrettsutøver. Jeg har en gjeng som er på mitt lag. Døgnet rundt, alle dager i uken. Alle mulige spesialister er tilgjengelige for meg og så mange bra folk som vil meg vel. Å stå helt alene etterpå er brutalt, sier Wenche Gjerde.

– Etter at boken «Hver dag teller – livet etter kreft» ble utgitt i 2020 har flere spurt om det er mulig å gjøre boken diagnosespesifikk. Derfor er det en stor glede å kunne presentere en bok til alle som er berørt av brystkreft, sier Lotta Våde.

Oppfølger

Kreftkompasset ble startet i 2018 for å spre informasjon og kunnskap om hvordan kreftpasienter best mulig kan møte hverdagen etter diagnosen og behandlingen.

– Mange er uforberedt på at de opplever store utfordringer når kreftbehandlingen er avsluttet, derfor er denne boken viktig. Både for å gi leseren mange konkrete råd om hva de selv kan gjøre for å mestre hverdagen, men også for å forstå at du ikke er alene om å ha det vanskelig. Boken er også viktig for pårørende, venner og kollegaer for å bedre forstå hvordan livet til en kreftoverlevere kan være, sier Lotta Våde.

Boken retter seg også til de som lever med brystkreft, noe som blir stadig vanligere i Norge fordi det hele tiden utvikles mer effektive behandlinger.

Frykten for tilbakefall, mestring og samliv

I boken møter du ni personer i ulike aldre, som har fått forskjellige behandlinger. Alle setter ord på mange av de utfordringene de opplever etter at kreftbehandlingen er avsluttet.

Alle kapitlene har en personlig skildring – etterfulgt av praktiske og faglige råd.

 

Temaene som tas opp er:

- Fra diagnose til ferdigbehandlet 

- Seneffekter – de vanligste seneffektene og håndtering av disse

- Hormonblokkerende behandling

- Mestring

- Aksept

- Sex & samliv

- Pårørende

- Å leve med brystkreft

- Å håndtere kontroller