Oppslaget i hovedavisa handler om 3. klasse ved Drammen vgs. som skal arrangere volleyballturnering der alle inntekter dedikeres flyktninghjelp i Ukraina.

I næringsutgaven har vi blant annet sett nærmere på Vinn Industri, og virksomheten deres.