– Vi er svært glade for å få Alberte med på laget i det viktige arbeidet i Buskerudbyen. Hun har det som trengs for å ta Buskerudbyens partnere inn i en grønnere framtid; kompetanse, erfaring og energi, sier Trude Andresen, kommunedirektør i Øvre Eiker og leder av administrativ styringsgruppe i Buskerudbysamarbeidet.

Alberte Ruud jobbet i sine år som fagdirektør i Vegdirektoratet blant annet med utvikling og oppfølging av belønningsavtaler og byvekstavtalene, og samarbeidet tett med vegdirektøren, og politisk og administrativ ledelse i Samferdselsdepartementet.

Hun har også hatt en sentral rolle i arbeidet med transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan og bystrategiarbeidet. Tidligere har Ruud vært forsker og partner i Urbanet Analyse, og forsker ved Transportøkonomisk institutt. Hun startet karrieren som samferdselsplanlegger i Buskerud fylkeskommune. Siden 2021 har Alberte Ruud jobbet som seniorrådgiver i Norconsult, med oppdrag innen mobilitet og samfunn. Har stor tro på byvekstavtale.

– Jeg har fulgt det gode samarbeidet i Buskerudbyen i en årrekke, og finner det svært interessant å skulle lede arbeidet med å forberede forhandlinger om byvekstavtale i en av landets mest utviklingsorienterte byregioner, sier Alberte Ruud.

– Forhandlingsgrunnlaget som nå er til behandling i kommunene og fylkestinget er et svært godt utgangspunkt, og i så måte kommer jeg til dekket bord. Jeg har stor tro på at vi vil lykkes å komme i mål med en byvekstavtale som gir rom for en ambisiøs satsing på bærekraftige mobilitetsløsninger i Buskerudbyen, legger hun til.

Alberte Ruud starter i jobben som daglig leder i Buskerudbyen senest 1. juni. Veien videre for Buskerudbyen Pressemelding 17. februar 2022: Buskerudbyen er et samarbeid om areal- og transportplanleggingen i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Siden 2010 har Buskerudbyen fått én milliard kroner i statlige belønningsmidler. De er brukt til å styrke busstilbudet, billettene billigere, bygge sykkelveier og pendlerparkeringer, og gjøre det mer attraktivt å gå. Staten vil at belønningsmidlene skal fases inn i byvekstavtaler.

Lokalpolitikerne har vedtatt at de ønsker en byvekstavtale uten bommer. Det siste året er det jobbet frem et lokalt forhandlingsgrunnlag med satsing på mer sømløst kollektivtilbud, smart mobilitet, ny teknologi og å få mer ut av infrastrukturen som allerede er på plass. Forhandlingsgrunnlaget er i disse dager til behandling i kommunene og Viken. Så snart det er vedtatt, er Buskerudbyen klare for forhandlinger med staten.