I løpet av helgen blir det en stor gruppeutstilling, avholdt verksteder, presentasjon av slampoesi og egen DJ. Utstillingen viser i hovedsak unge talenter fra regionen og er satt sammen av et ungt kuratorteam som også er tilknyttet egen region.

– Vi har samarbeidet tett med DEMO-kollektivet som har bistått med innspill til foredrag og andre typer arrangementer. Vi ønsker å lytte til dem og inkludere dem i arbeidet med å programmere inn arrangementer som de selv vil dra på og fortelle sine venner om. Til og med designet rundt årets festival er laget av en ungdom. Dette ser vi på som viktig satsning på en gruppe som har lite tilbud i byen vår, sier Jasmina Kemura, utstillingsansvarlig for Buskerud Kunstsenter.

 

FAKTA: STARTROM

Festivalen Startrom er et samarbeid mellom DEMO, Bizzy, Buskerud Kunstsenter og UKM Buskerud. Buskerud Kunstsenter er et profesjonelt visningssted for samtidskunst. DEMO er et talentutviklingsprogram for unge mellom 15-23 år som ønsker å satse på kreative fag og ta talentet sitt et steg videre, initiert av Interkultur Drammen. Arrangementet er støttet av Sparebankstiftelsen og Viken fylkeskommune.

PROGRAM 1. OKTOBER KL. 18-21

18:00    Utstilling Følelser helt ut til veggen åpner.
18:10     Åpning ved kuratorer og Lill Carin Jacobsen (Viken Fylkeskommune)
18:20    DJ Yakz spiller, mat & drikke, åpent interaktivt verksted med Lena Walton Herfindal*, utstilling.
19:00    Slampoesi ved Ida Helene Benonisen
19:15     DJ Yakz, mat, drikke, verksted

PROGRAM 2. OKTOBER KL. 12-16

12:00     Åpen utstilling
12:00     Monopol – broderi og verdikræsj. Brettspill, verdi-debatt og broderi-workshop og abstrakt jamsession
13:00     Verksted med Lena Walton Herfindal

(PS: Programmet kan bli ytterligere utvidet)