Drammen og omegn har fått et nytt og uavhengig begravelsesbyrå. Bak Avskjed Begravelse AS står blant andre Fred Løwe, med 30 års fartstid innen detaljhandel og servicenæringen. Sammen med to jevnaldrende kamerater, har de kastet seg inn i en bransje de i utgangspunktet hadde lite kjennskap til. Fellesnevneren var imidlertid at de ønsket å gjøre noe nytt. En endring til, som Løwe selv sier; – En meningsfull bransje.

Fred Løwe fra Konnerud selskapets daglige leder, og er for mange kjent som lokalpolitiker for Høyre gjennom flere år, den siste perioden som representant i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet.

Enda mer kjent er han nok fra sine siste 16 år som leder for Stoff & Stil Norgessatsning på hjemmebane, inntil det i fjor oppsto uenighet mellom Løwe og eierne om driften videre. Derfor sluttet han.

– Jeg kan anbefale andre i min situasjon å gjøre det samme. Flere burde restarte batteriene og tenke utradisjonelt og styre mot andre bransjer. Det handler om å realisere en drøm, sier han.

Definerte kjerneverdier

Med seg i drift og på eiersiden har Avskjed Begravelse satt sammen et knippe personer med ulik fagkompetanse.

– Vi ønsker å være et begravelsesbyrå med ambisjon om å utfordre dagens etablerte aktører, både på service og pris. Derfor har vi brukt halvannet år på konseptutvikling før vi startet opp. Vi er alle innforstått med at vi som et lite og nystartet selskap vil ta tid å bli kjent i et marked som liten blant noen veldig store, sier Fred Løwe.

Selskapet er derfor blitt medlemmer av organisasjonen Virke Gravferd, som står for kursing og skolering av de ansatte.

– Etterutdanning er forlokkende for oss som er kommet i en voksen alder, sier Løwe.

I Øvre Eikervei 177 er det allerede gjort store endringer. Lokalet er pusset opp, og begravelsesbil anno 2020 fra USA har tatt turen over Atlanteren og er trygt rygget på plass i de nyoppussede lokalene.

– At vi kan ha begravelsesbilen inne i lokalene, tror jeg kan fungere som god PR.

Ifølge Løwe har de også brukt tiden fram til åpningen 25. mars til å definere firmaets kjerneverdier, som et grunnlag og en rettesnor for selskapets videre drift.

– Vi ønsker en høy faglig og etisk standard – uløselig knyttet sammen med selskapets forretningsorienterte tenkning. Vi skal opptre med verdighet, respekt og integritet på alle områder, sier Løwe, bevisst på at dette er holdninger som skal gjennomsyre virksomheten, for igjen å sikre kundene kvalitet og forutsigbarhet fra oppdragets start til slutt.

Forutsigbare priser

Og nettopp forutsigbarhet er det Løwe mener kundene trenger.

– I en for mange vanskelig tid er pris et skjørt punkt. Derfor er det viktig å tilby pakkeløsninger kundene kan forholde seg til. Der får jeg bruk for detaljhandel-tenking, sier Løwe, og legger til at selskapet skal opptre med troverdighet og integritet på alle områder.

– Vi respekterer den avdøde, våre kunder, samarbeidspartnere og våre kollegaer – uavhengig av kultur, etnisk tilhørighet, religion eller politisk oppfatning, understreker Løwe.

Selskapets ambisjon er å bidra til minst mulig miljøavtrykk. Mens misjonen er ønsket om å tilrettelegge for en verdig avskjed for den avdøde og de etterlatte.

– Vi skal tilby service og produkter av høyeste kvalitet, og er ydmyke for at hvert oppdrag skal fremstå som unike opplevelser for de etterlatte. Vårt tilbud om begravelsestjenester skal alltid presenteres blant de laveste i markedet, lokalt. Gjennom våre konseptuelle og bearbeidede prispakker, sikrer vi kunden et godt produkt med full forutsigbarhet fra start til slutt. Hvorfor betsale 65.000 kroner for noe som kunne vært så mye rimeligere, avslutter Fred Løwe retorisk.

PS: Selskapet vil i første omgang ha Drammen og omegn som nedslagsfelt.