ANBJØRG KOLAAS/VIKEN tekst

– Endelig har vi fått levert nok utstyr til å skifte ut gamle nettverk ved de videregående skolene i tidligere Buskerud. Mange ansatte i digitaliseringsavdelingen gjør en ekstra innsats for at dette skal skje så raskt som mulig, sier Edvin Søvik (AP), fylkesråd for finans og administrasjon.

G-blokka på Åssiden var første bygg som fikk nytt nettverk, og det fungerer som forventet.

Plan for å bytte skolenett

  • Åssiden vgs: uke 43-45
  • Drammen vgs: uke 44-45
  • Røyken vgs: uke 44-46
  • Lier vgs: uke 45-47
  • St. Hallvard vgs: uke 45-47
  • Hønefoss vgs: uke 45-47 (Risesletta tar litt lengre tid)
  • Kongsberg vgs: uke 46-48
  • Buskerud vgs avd. Rosthaug: uke 49-50

Noe kan gå raskere enn forventet og det kan dukke opp uventede utfordringer når utstyr byttes ut, i så fall må planen justeres.

– Vi vil til enhver tid sette inn innsatsen der den gir størst effekt. Vi prioriterer i hovedsak skoler etter antall elever, men vi oppgraderer også på flere skoler samtidig om det er mulig.

Det er beklagelig at noen må vente lengre enn andre, og jeg forstår godt frustrasjonen som mange kjenner på over at det har tatt så lang tid, sier Søvik.
 

Måtte byttes raskere enn planlagt

Videregående skoler i tidligere Buskerud har felles nettverk som ble utdatert raskere enn forventet, på grunn av økt bruk av digitale verktøy i undervisningen. Det var planlagt å skifte nettverk i 2022, men ved skolestart høst 2021 ble det tydelig at skolene måtte få nytt nettverk så fort som mulig.

– Koronasituasjonen har dessverre gitt forsinkelse på teknisk utstyr og lengre transporttid. Dette er en global utfordring. Vi måtte derfor vente helt til forrige uke med å starte utskiftning. Men nå har vi endelig mottatt nok utstyr til å skifte ut nettverk på alle skoler i Buskerud, sier Søvik.

– Jeg forstår veldig godt at elever, foresatte og lærere blir frustrerte når dårlige nettverk går utover undervisningen. Så jeg vil bare avslutte med å si: takk for tålmodigheten!