Drammen sykehus varslet tirsdag 3. januar at de går til gult beredskapsnivå og ber om at alle pasienter håndteres på et lavere omsorgsnivå enn i spesialisthelsetjenesten, dersom det er mulig.

Krevende dager

Dette innebærer en økt belastning på de kommunale helseinstitusjonene, samtidig som ressurssituasjonen i den kommunale helse- og omsorgtjenesten også er krevende som følge av høyt sykefravær for tiden. Meldingen om mye snø og vanskelige kjøreforhold de kommende dagene forverrer situasjonen ytterligere for hjemmetjenesten.

- Vi har noen krevende dager foran oss, og alle kan dessverre ikke forvente samme tjenestenivå som i en normal hverdag. Situasjonen er under kontroll ved helse- og omsorgsinstitusjonene våre, men den er krevende med økt sykefravær og konsekvensen av beredskapsnivået på sykehuset, sier Sudhir Sharma som er kommunalsjef for institusjon og hjemmetjenester i Drammen kommune.

 

Dersom det blir nødvendig å gjøre prioriteringer som påvirker tjenestetilbudet, vil prioriteringen være slik:

Nødvendig helsehjelp, som oppfølging av behandling, medisiner og daglig praktisk bistand til personlig hygiene og ernæring vil bli opprettholdt.

Etter individuell vurdering av den enkelte bruker, kan følgende oppgaver bli utsatt eller ikke utført:

  • Praktisk bistand som ikke er knyttet til nødvendig daglig personlig hygiene eller ernæring.
  • Avlastnings- og rullerende opptak i institusjon
  • Forebyggende helsetiltak
  • Rehabilitering i hjemmet
  • Aktivitetstilbud

Tjenestemottakere som blir berørt av endringer i tjenestetilbudet, blir kontaktet direkte av tjenesten.

Styrket bemanning ved legevakten

Også ved Drammen legevakt er situasjonen krevende. Bemanningen ved legevakten er styrket, men det må fortsatt påregnes økt ventetid både ved henvendelser på telefonen og ved fysisk oppmøte.

Drammen kommune vil følge situasjonen tett de kommende dagene og går tilbake til ordinær drift så snart situasjonen tillater dette.