Fortidsminneforeningen, Buskerud fylkesavdelings årlige utdeling av bevaringspris og diplomer nærmer seg. Det gjelder blant annet prisen er for godt vern om fortids byggekunst i Buskerud. Fortidsminneforeningen er åpen for forslag til kandidater. Både store og små hus, driftsbygninger eller andre byggverk kan være med. Blant annet broer, gravminner og brannvesenet er tildelt heder gjennom årene. Utdelingen vil foregå på høstmøtet 10. november på Lier bygdetun.

Foreningen håper på mange gode kandidater fra hele fylket. Ved å sende inn forslag kan dere alle påvirke hvem som får prisen. Fristen for å sende inn forslag er 1. oktober. Forslag mottas fram til møte den 14.oktober. Da vil styret bestemme vinneren og eventuelle diplomkandidater.