GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

I boden vis a’vis blomsterhandleren har fem sommervikarer hatt oppdraget med å veilede turistene som besøker elvebyen i sommer. Fra midten av juni og frem til 21. august var denne tjenesten i regi av Drammen kommune operativ. Både i Drammen og i Svelvik. Men mens Drammenskontoret holdt åpent hver dag hele uken, hadde kontoret i Svelvik åpent fredag og lørdag.

– Det er vi som har betjent begge kontorene, sier Synne Skjelbred, som selv kommer fra Svelvik.

Ønsker mer synlighet

Hun har vært koordinator for de fem turistguidene for andre år på rad. Med nylig bachelorutdannelse fra reiselivsledelse og opplevelsesutvikling fra Høgskolen i Christiania på samvittigheten, føler hun denne sommerjobben er utrolig lærerik.

Men før hun skal tilbake på skolebenken igjen, skal hun overlevere rapport om sommerens erfaringer fra de fem på turistkontoret.

– Jeg kommer til å anbefale mer synlighet. Altså at vi som guider blir mer synlige i bybildet neste år. Vi har hatt noen sykkelrunder rundt i sentrum denne sommeren, og generelt er det mange turister som har tatt kontakt da. For markedsføringen av byen er det viktig at det finnes holdepunkter for turistene, der de kan få hjelp, sier Skjelbred.

Hun presiserer at det har vært stor ulikhet i segmentet kunder og type henvendelser for de to kontorene.

– I Drammen sentrum har det stort sett vært utenlandske turister som har kommet innom. Og desto kaldere og dårligere vær, jo flere har spurt om råd. De fleste har spurt om vamping- eller overnattingsmuligheter, eller aktiviteter de kan foreta seg. For barnefamilier har Drammensbadet eller lekeland stått verst på menyen, forteller hun.

De vanligste anbefalingene har vært Spiralen, Drammensbadet, Drammen Museum eller Gulskogen gård.

– I Svelvik har det vært motsatt. Der har det også stort sett vært nordmenn som har besøkt oss. Og tilstrømningen har økt i takt med varmen og sola. Spørsmålene har oftest handlet om badeplasser eller gode turmuligheter. Svelvik er en attraksjon for mange, det være seg de som tilfeldig kjører av E18, eller de som kommer i båt.  

Mange utenlandske turister

Med seg på laget i sommer har hun blant annet hatt høgskolestudentene Emil Kristoffer Johansen (22) fra Skoger og Ruthay Sadri (24) fra Rundtom.

Fra fokus på pandemi og smittevern i fjor, har man denne sommeren åpnet helt opp.

– Det merkes på turiststrømmen. Vi hadde mange utenlandske turister på besøk, blant annet fra Nederland, Tyskland og USA, forteller Ruthay Sadri.

Skjelbred er enig. Hun har sett stor forskjell på besøkende i de to avdelingene, henholdsvis på Bragernes og ved Svelviksenteret.

De tre turistguidene har alle opplevd svært nysgjerrige turister, med fellestrekk om at de lurer på hva Drammen har å tilby.

– Selv om verden er blitt digital, er det ofte fysiske kart turistene etterspør. Det hadde vi heldigvis fått trykket opp i mange eksemplarer, sier Synne Skjelbred.