Etter omfattende restaurering åpnes nå Numedalslåven for publikum av Drammens Museums konstituerte direktør Eivor Winther Sunesen. Fire medlemmer fra Asker Spelmannslag drar opp stemningen, mens Drammen fotoklubb avholder utstilling inne på kjørebroen.

Smedene fra Knudsen-smia i Mjøndalen vil ha fyr på essen og demonstrere håndverket i smia på Skysstunet.

I Elstergården vil Dag Erlend Lohne Mohn holde foredrag om hyttekulturen i Drammensmarka. Dag er rådgiver i Insam, har jobbet mye med kulturminnesaker, bla annet Mulighetsstudien for Friluftsmuseet 2019, og han har selv restaurert en av de gamle hyttene i Marka.

Motorhistorisk Forening kommer med Pelle Politibil, som blir å finne på Skysstunet.

Inara Dzelzs vil ha tegneverksted for barn i alderen fra åtte år. Her vil det være påmelding ved Melkerampa på skysstunet, med maks 10 barn på hvert verksted.

Seniorkorpset vil spille på Numedalstunet. Seniorkorpset består av cirka 20 aktive og tidligere amatørmusikere. Korpset samarbeider med Drammen kommune og inngår i deres tilbud til kultur for eldre. De har et variert og allsidig repertoar.

Leikaringen Noreg vil ha oppvisning på danseplattingen på Numedalstunet. Leikarringen kan feire 100-årsjubileum i 2024 og består i dag av 32 dansere.

På museets håndkvern kan både små og store prøve å male sitt eget mel. Håndkverna er laget i Hyllestad i Sogn, hvor det var kvernsteinsbrudd allerede i middelalderen.

For litt større barn (og foreldre) vil det være mulig å prøve å lafte opp et minihus. Dette vil foregå på bytunet.

Fortidsminneforeningens maskot Fortimus har lagt opp en kulturminneløype for barn på museumsområdet. Start med utdeling av kart ved Varebua på Skysstunet og mål med diplom i Elstergården på Bytunet. Hvor det også vil være anledning til å se seg om i 1. etg.

I Vikerbygningen vil Husflidsforeningen demonstrere vevteknikker, og på Numedalstunet vil Nyttevekstforeningen ha soppkontroll.

Landhandelen vil være åpen for salg av is, sveler, boller, drops, saft og kaffe. Vi vil ha egen salgsbod for museumsheftene og Hilde Diesens nye postkort fra Klokkergården.

På Skysstunet vil det også være trekkspillmusikk ved Reidar Bjørklid.

Under museets Våronn var mange barn med og satte poteter. Nå er det tid for å ta dem opp! Potetåkeren finner du foran Basolstua innenfor Numedalstunet.

Gammeldagse leker som barn kan prøve seg på, finner du ved Naturhuset på Bytunet.