eksempel 2 (1)

BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

Subjektivt

– Jeg synes det er fint at Arkitektopprøret har oppstått. At det er engasjement rundt arkitektenes virke er svært positivt, sier arkitekt og partner Lars Borgen i Solli Arkitekter AS.

–Av det som bygges i dag er noe stygt og noe er pent, men en oppfatning av om noe er stygt eller pent vil alltid være en subjektiv betraktning. Jeg er mer opptatt av å diskutere hva som fungerer og hva som er ikke fungerer i et bygg, og forklare hvorfor bygg blir som de gjør.

Borgen fortsetter med å fortelle om at arkitekturen alltid vil speile det samfunnet vi lever i nå. Samfunnet i dag er ikke det samme som for 150 år siden – og følgelig endres også måten hus bygges på. For eksempel er vi er flere mennesker, vi er mer likestilt, og vi er mer opptatt av miljø nå enn før.

Det er mange hensyn å ta i utviklingen av arkitektur. I denne prosessen skjer det mange gode ting, men også noen feilgrep.