Det kommer fra i statistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Med langvarig strømbrudd menes at strømmen var borte i mer enn tre minutter. 38 prosent av strømkundene opplevde kortvarige strømbrudd, definert som å være uten strøm i mindre enn tre minutter, i 2021.

– Det var få store hendelser knyttet til uvær og snøfall som påvirket leveringspåliteligheten i 2021, sier direktør Tore Langset i RME.

Litt bedre enn i 2020

– Leveringspåliteligheten var litt bedre i 2021 sammenlignet med 2020. I 2021 opplevde kundene i gjennomsnitt færre lange avbrudd enn i 2020, men hvert enkelt avbrudd varte litt lengre. En del av avbruddene som oppsto skyldtes kraftig vind i Sør-Norge i november 2021. Alt i alt er leveringspåliteligheten for 2021 god og litt over gjennomsnittet for de 20 siste årene, fortsetter Langset.

Kundene som opplevde minst ett langvarig strømbrudd, var i gjennomsnitt uten strøm i totalt 3 timer og 59 minutter i 2021. Disse kundene opplevde i gjennomsnitt 3,06 langvarige strømbrudd, ifølge statistikken.

Må ofte rettes manuelt

Den gjennomsnittlige tiden nettselskapene brukte på hvert enkelt avbrudd for å få strømmen tilbake, endte på 1 time og 18 minutter for lange strømbrudd.

Når det først oppstår et strømbrudd hos en strømkunde tar det ofte over tre minutter å rette denne feilen ettersom nettselskapet i mange tilfeller manuelt må ut og rette feilen. Dette er ifølge NVE en av forklaringene for hvorfor flere strømkunder opplever langvarige strømbrudd sammenlignet med korte strømbrudd.