I denne kommentaren fastslår Lars Wang og Dag Henning Andersen at det også finnes kvinner fra Drammen som har gjort seg fortjent til hedersplass på pidestall i Elvebyen:

I 2018 skarpstilles imidlertid spørsmålet om sammenhengen mellom byens framgang på den ene siden og den kulturelle kapital, mangfold og integrering på den andre. Jan Moberg skriver i DT at en by hvor det arrangeres torskemiddager i herreklubber 8. mars har et problem med å markere seg i konkurransen om både innbyggere og næringsetableringer.

Men allerede i 2017 burde det vært grunn til å våkne. Da utgir Kristin Brandtsegg Johansen og Marte Aas boka «Fast plass – Norske kvinner på sokkel» med oversikt over historiske kvinner som er hedret med minnesmerker. Av 96 monumenter i boka finner vi 32 i Oslo, seks i Bergen og fem i Haugesund. Drammen derimot er ikke på lista siden ingen kvinner hadde «fast plass» – selv om Svelvik med sitt monument av Lalla Karlsen gjør at Drammen vil komme med i neste utgave!

Vi vil tro mange har fulgt den pågående kampen om hvem som bør heises opp på eller rives ned fra sokler rundt omkring i verden. Men lokalt har den offentlige debatt om minnesmerker de seneste årene vært mest preget av spørsmålet om hvor Liers store skiløper skulle havne eller hvilken side av elva dikteren fra Stalheim burde få sin permanente plassering.

Kvinnenes manglende tilstedeværelse i vår kollektive historie og det offentlige rom ikke bare et drammensfenomen. I forbindelse med 100-årsmarkeringen av kvinnelig stemmerett i 2013 var det forslag om å få reist et æresminne over en av kvinnesaksforkjemperne foran Stortinget. Dette førte ikke fram. Året etter ble imidlertid den eksklusive herreklubben foran Stortinget økt fra fire til fem da Christian Fredrik dukket opp!

Omsider har nå Stortinget bestemt at de fem herrer skal få selskap av Anna Rogstad i forbindelse med 100-årsdagen for valget av første kvinnelige stortingsrepresentant.

I en perifer krok av Vår Frelsers gravlund, omtrent så langt fra Æreslunden det er mulig å komme, ligger Betzy Kjelsbergs grav. Støtten er ikke av det prangende slaget, men vit da at Betzy Kjelsberg var den tredje kvinnen i norsk historie, av totalt seks, som er funnet verdig en begravelse på statens bekostning.

Betzy Kjelsberg var i 16 år leder for Norske Kvinners Nasjonalråd (NKN), en paraplyorganisasjon for en rekke nasjonale og lokale kvinneorganisasjoner fram til hun gikk av som 72-åring. Likevel er det jobben som Norges første kvinnelige fabrikkinspektør de fleste forbinder med Betzy Kjelsberg. Karrieren startet i Drammen i 1909 før hun ble nasjonal fabrikkinspektør, med spesielt ansvar for kvinner. Selv om lønnen bare var 75% av hennes to mannlige kollegaer, gikk Betzys engasjement langt utover å følge opp Fabrikktilsynsloven. Historikeren Edvard Bull skrev senere at det viktigste som kom inn i den nye loven om fabrikktilsyn i 1909 var Betzy Kjelsberg!

Før denne nasjonale innsatsen hadde Betzy med stor energi og pågangsmot initiert eller ledet ikke mindre enn seks kvinneorganisasjoner i Drammen. Først ut var Kvindelig Handelsstandsforening, deretter Drammen Kvinnesaksforening, Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Drammen, Landskvindestemmerettsforeningen avd. Drammen, Drammen og Opland Husflidsforening og Drammen kvinneråd. Hun engasjerte seg også i lokalpolitikken og satt i bystyret to perioder.

Betzy regnes for å være den første kvinnelige syklist i Drammen (1894) og var blant de første kvinner som gikk på skikurs i regi av skilegenden Mikkel Hemmestveit i 1880. Hun har også fått æren av å være første kvinne på Kolåstinden, «kongen av Sunnmørsalpene».

Da NKN skulle reise et æresminne over Betzy Kjelsberg i 1956 ble det diskutert om ikke monumentet burde reises i Drammen. Det var her hun hadde født seks barn og bodd og virket store deler av livet. Drammen trakk allikevel det korteste strået. Monumentet ble reist i Oslo der Marcus Thranes gate krysser Akerselva - stedet der mange kvinner hadde hatt sin arbeidsplass i tekstilindustrien. 

Drammen er fra 2020 en ny og stor kommune. Kanskje har tiden kommet for å vise at det også finnes kvinner som fortjener «fast plass» og kan sette kommunen på sporet av en ny tid. Betzy Kjelsberg burde i så fall være en meget sterk kandidat og er fra i år også født i Drammen (Svelvik). Oslo har sitt sykkelmonument med Gunnar Sønsteby på Karl Johan. Kan Drammen få en syklende Betzy Kjelsberg? I så fall vil kommunen, nå med to monumenter, passere Utsira kommune (198 innb.) som kun har en.