SANITETEN: Det startet som tuberkulosehjem, så ble det føde- og barselavdeling, og til slutt bo- og servicesenter. Sanitetsforeningen eide det frem til 90-tallet.
SANITETEN: Det startet som tuberkulosehjem, så ble det føde- og barselavdeling, og til slutt bo- og servicesenter. Sanitetsforeningen eide det frem til 90-tallet.

BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

Drammen Sanitetsforening består av 180 medlemmer – mer eller mindre aktive. De har to store hus å boltre seg på i Amtmann Bangs gate, og her foregår mye av aktivitetene deres. De kjøpte det første huset i 1968. Nabohuset kjøpte de for ett år siden.

Foreningens eneste ansatte, daglig leder Bente Bostrøm, forsikrer om at de har nok av aktiviteter å fylle begge husene med.

Betzy Kjeldsberg

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) ble startet i 1896, og samme år ble Drammen Sanitetsforening startet av Betzy Kjeldsberg. På den tiden fryktet man krig med svenskene i forbindelse med unionsoppløsningen, og oppstartskvinnen Fredrikke Marie Quam mente det var på tide at norske kvinner også forberedte seg på striden med de tingene de kunne gjøre. Som å lage materiell til sårstell og varme klær til soldatene. Nå gikk unionsoppløsningen fredelig for seg, men Norge var preget av fattigdom, elendig hygieneforhold og sykdommene florerte blant en befolkning med lav kunnskap om smittevern. Sanitetskvinnene fant raskt nye oppgaver. På rekke og rad ble det bygget institusjoner – tuberkulosehjem, hjem for barn med cerebral parese, demente, revmatismesykehus og folkebad.

Saniteten

I Drammen ble det i 1914 bygget et tuberkulosehjem i Hamborgstrømskogen med plass til rundt 50 pasienter. Dette var eid av Drammen Sanitetsforening, og ble regnet som et av landets beste. Etter at BCG-vaksinen ble tatt i bruk på 1940-tallet, førte det til at tuberkulosehjemmet ble nedlagt. I noen få år fungerte det som poliomyelittavdeling for Drammen Sykehus før det byttet fagområde til noe langt mer hyggelig. Her ble det fødestue og barselavdeling fra 1951 til et stykke ut i 1970-årene, og huset gikk under navnet Saniteten. Det ble solgt på 90-tallet.

Nå foregår all aktivitet i Drammen Sanitetsforening i Amtmann Bangsgate, og de leier ut hele første etasje til et dagsenter for lett demente, Villa Fredrikke. Etasjen er nylig pusset opp, og fremstår riktig så herskapelig. I andre etasje har sanitetskvinnene holdt til med alle sine aktiviteter, og det har nok vært trangt om plassen.

Kvinnehelse

– Da nabohuset ble lagt ut for salg, kjøpte vi det også. Nå har vi mye bedre plass til de aktivitetene vi ønsker å ha, og kan invitere blant annet ungdommer til fine lokaler, sier Bostrøm.

– Med den ekstra plassen kan vi videreutvikle arbeidet vårt innen våre satsningsområder.

NKS har flere områder de er aktive på. De skal fremme kvinners helse og livsvilkår, og i år er det kvinnehelse som står i fokus.

–Det meste av forskning på sykdommer foregår på menn. For kvinner kan symptomer på for eksempel hjerteanfall være helt annerledes, og vi skal jobbe for at forskningen skal inkludere kvinner også, sier styreleder Ann Kirsti Skogly, og minner om Kvinnehelsedagen 29. mai.

– NKS er den største private bidragsyteren til forskning på kvinnehelse. Dette er vårt fokus på likestilling.

sisterhood
SISTERHOOD: De to husene i Amtmann Bangs gate har også rom som er innredet for ungdommer. Her i sofahjørnet til Sisterhood.

Barn og unge

Drammen Sanitetsforeningen er smertelig klar over at Drammen har et altfor høyt antall barn og unge som lever i fattigdom. Dette jobber de mye med, og uten at det stigmatiserer.

– Aktivitetene er åpne for alle. Vi har blant annet Sisterhood og Brotherhood, der vi går ut til syvende trinn på en skole, og inviterer de til aktiviteter på huset. Det kan være brettspill, TV-spill, åpen scene eller et annet tema. For tiden er det Øren skole vi har invitert, sier Bente Bostrøm.

–Hensikten er å skape et møtested uten at de må prestere. Vi er klar over at flere og flere unge sliter psykisk, og vi ønsker å være en bidragsyter i dette arbeidet.

Gruppene har egne rom på huset, og de er innredet trendy for ungdommene. Et eget TV-spillrom med en gigantisk skjerm, spatreat for jentene og mye annet. De har fast møtekveld hver fredag – når det ikke er korona – og dessuten en dag til i uken der de kan bli kjent, tørre å utfordre seg selv og lære om andre.

De har også gratis minifestivaler for små barn som de arrangerer sammen med Working Class Hero, og podcast som de har sammen med Danvik Folkehøgskole.

Foredrag

Fire til seks ganger i året arrangerer Drammen Sanitetsforeningen foredragskvelder med gode foredragsholdere. De har blant annet hatt Else Kåss Furuseth, dr. Wazim Said og Espen Wallin, for å nevne noen.

– Foredragene er gratis for medlemmene, og noen ganger for ikke-medlemmer også, sier Bente Bostrøm.

Foruten foredragene har de aktiviteter som strikkekvelder, der mange av medlemmene strikker luer og tepper til nyfødtavdelingen på sykehuset. De har også seniorturer til fine steder, gåturer i nærområdet, og de engasjerer seg i språktrening for minoritetskvinner.

Kriser og utfordringer

Sanitetskvinnene har 125 år lang historie med å være aktive i krisearbeid. De er på pletten når noe rammer, så som ved raset på Gjerdrum. Om de ikke driver aktivt redningsarbeid, gjør de likevel en viktig jobb med å vise omsorg.

– Nå er vi aktive rundt på vaksinestasjonene i kommunen. Vi setter ikke vaksiner, men er trivselsvakter. Mange er urolige med tanke på vaksine, og vi snakker med dem og prøver å gjøre det til en god opplevelse, sier Bente Bostrøm.

– Vi har behov for flere frivillige til dette arbeidet, for mange av medlemmene våre er for gamle. Vi kan ikke ha frivillige over 65 til dette arbeidet på grunn av smittefare.

I koronapandemien har Drammen Sanitetsforening opprettet et korps med helseambassadører med ulik etnisk bakgrunn. Drammen kommune er også med på prosjektet. De går ut i sitt miljø og snakker om smittevern. Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam, og har vært så vellykket at helseministeren kom for å snakke med dem i november.

– Vi har klart å bygge et godt system på det, og det skal nå rulles ut nasjonalt via NKS, sier Bostrøm.

DET NYE HUSET: Her står Bente og Ann Kirsti foran huset Drammen Sanitetsforening kjøpte i fjor. Her har de grillplass og dyrkekasser for medlemmene.
DET NYE HUSET: Her står Bente og Ann Kirsti foran huset Drammen Sanitetsforening kjøpte i fjor. Her har de grillplass og dyrkekasser for medlemmene.

Feiringen

Markeringen av NKS og Drammen Sanitetsforenings 125-års jubileum vil skje i oktober.

– Vi planlegger å leie kinoen til det formålet, og gleder oss til å ta publikum med tilbake i historien – og fremover til fremtiden, sier Bostrøm.

– For selv om verden har forandret seg siden kvinnene samlet seg i 1896 for å forberede seg på krig mot svenskene, er det behov for oss. Et like stort behov, bare annerledes.

I Drammen er snittalderen på medlemmene 55 år, hvilket er lavt i forhold til resten av landet.

– Hittil er snittalderen på de som har meldt seg inn i år 40 år. Medlemmer hos oss kan velge hva de ønsker å engasjere seg i. Ingen blir satt til noe, sier Bente Bostrøm, som absolutt har plass til flere medlemmer, og gjerne medlemmer som vil være aktive i arbeidet.