GEIR A. ARNEBERG tekst

Industriområdet i Buskerudveien 129 – 133 er i løpet av de siste seks årene transformert til et idyllisk boligområde, døpt Pålsøya Park. Byggetrinn fem, det foreløpig siste byggetrinnet, er nå i full gang, og vil bestå av 26 boliger.

– Leilighetene er tilpasset mennesker i forskjellige alder og livsfaser, sier megler og salgsansvarlig for Pålsøya Park, Geir Gundersen i Dialog Eiendom.

– Prosjektet er tatt imot med stormende jubel og folk har «gått og ventet på» at hvert nye byggetrinn skal legges ut for salg. Vi merker imidlertid nå at markedet er mer avventende og at ting tar mer tid enn ved de øvrige fire byggetrinn, legger han til.

Fra 40 til 107 kvadrat

I løpet av 2022 er det igangsatt bygging av 33 leiligheter i byggetrinn fire og garasjeanlegg for resterende byggetrinn. Innflytting for byggetrinn 4, er beregnet til 2. kvartal 2023.

Det siste byggetrinnet har arealer fra 40 til 107 kvadrat, og med heis ned i oppvarmet garasje. 20 prosent av leilighetene i byggetrinn fem allerede er solgt, og overtagelse er stipulert til andre kvartal 2024.  

– Vi har solgt 165 leiligheter hvor det er flyttet inn i 128, og flere kommer etter hvert, til vi har ferdigbygget 220 leiligheter, forteller Geir Gundersen, salgsansvarlig for Pålsøya Park siden byggeprosessen startet, sammen med adm.dir. Frode Nyhus i Dialog Eiendom.

– Boligene har sydvestvendt beliggenhet i svakt hellende terreng mot Drammenselven. Dette gir svært gode solforhold og de fleste leilighetene har utsikt til elva. Et godt salgsargument, sier Gundersen.

Planlagt 220 boliger

I området er det planlagt 220 boliger og salget ble i gang satt i 2017. Allerede er det 161 familier som har flyttet inn i sin nye bolig ved elva.

Prosjektet er omgitt av familievennlige parkarealer, med beliggenhet mot elva, den idylliske Pålsøya og elvepromenaden.

– Her er alt tilrettelagt for aktiviteter fra morgen til kveld for folk i alle aldre. Prosjektet er plassert inn i et lunt og koselig nærmiljøområde med store grøntarealer mellom bebyggelsen. Dessuten har alle leilighetene tilgang til en felles vaskeplass for bil i garasjekjeller, forteller Gundersen.

I et Europa som opplever energikrise, presiserer Gundersen at alle leilighetene i Pålsøya Park er energieffektive. Dette betyr inntil 75 prosent lavere strømforbruk og driftsutgifter enn eldre boliger.

Boligene oppføres med energimerket A-Gul. Det blir installert balansert ventilasjon med minimum 80 prosent varmegjenvinning.

– Leilighetene vil ha minimum 60 prosent andel fornybar energi til romoppvarming med vannbåren gulvvarme og varmtvann ved egen energisentral med jordvarme for hele Pålsøya Park, forteller Gundersen.

En robust byggherre

Byggherre er Buskerudveien Bolig III AS, et selskap i et større konsern innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom i Drammen og omegn. Selskapet har sin opprinnelse fra 1945 gjennom entreprenørselskapet Ole K. Karlsen, senere OKK Entreprenør. Selskapet eies av Bente K. Jordanger og Ellen K. Raaholt, med familie.

Boligprodusenten Konsmo Fabrikker AS står for den totale prosjektledelsen for gjennomføringen av Pålsøya Park, mens Vestviken Entreprenør AS står for boligleveransen av byggetrinn 3 og 4.

HRTB AS arkitekter MNAL er ansvarlig prosjekterende for utformingen av boliganlegget på Pålsøya Park. I samarbeid med Grindaker AS landskapsarkitekter – med 60 års erfaring – har de stått for prosjekteringen av Pålsøya Parks utomhusplan.