VERONICA KARLSEN/NTB tekst

Med romanen «Den lille mannen fra Argentina» er Kristian Klausen i mål med en trilogi bestående av romaner som kan leses uavhengig av hverandre – men som bygger på samme idé. De presenterer alternative fortellinger om historiske personer, og byen Drammen får være stedet.

Opptakten i årets bok er som følger: Adolf Eichmann aner at noen er på sporet av ham der han forsøker å leve et anonymt liv i Argentina. Han rømmer rett og slett til Norge når kalenderen viser 1960, rett før Mossad får kloa i ham. Dermed reiser følgende spørsmål seg: Hvordan ville livet til en av verdens verste krigsforbrytere arte seg dersom han ankom en liten, norsk by?

Det er tredje gang forfatteren tar dette «tenk hvis»-grepet, og man kan saktens spørre seg hvordan denne mer eller mindre elleville ideen kom til ham.

– Jeg har alltid vært glad i å lese biografier om historiske personer. Og jeg har ofte levd meg veldig inn i slike bøker, i så sterk grad at jeg har blandet eget liv og fantasi inn i dem. Gater i Drammen – hjembyen min – og rom i min egen erindring blander seg med det historiske.

– Men jeg har brukt lang tid på å omarbeide dette til en litterær metode jeg kan bruke, forklarer Klausen til NTB.

Plaget ham i årevis

Å la Eichmann få være hovedpersonen i en roman er et vågestykke i seg selv. For selv om det finnes sympatisører, som hevder Eichmann var en ubetydelig, lydig byråkrat som bare utførte ordre, er det liten tvil om at det er en forhatt skikkelse vi har med å gjøre. Men i Drammen lar Klausen ham få rikelig anledning til å reflektere over sin rolle i holocaust. Han blander inn sitt eget for å skape en mann av kjøtt og blod.

– Den virkelige Eichmann hadde ingen interesse for frimerker, jazzmusikk eller romanforfatteren Georges Simenon, slik jeg lar ham ha i romanen. Dette er mine interesser. I tillegg bærer han på mine minner, drømmer og lengsler. Det blir dermed vanskeligere for meg å avfeie skikkelsen som et monster, fordi han jo er så lik meg, sier romanforfatteren – som håper dette vil skape en uro i leseren.

– En så likandes kar, egentlig; og så trekker han i trådene for å gasse i hjel millioner av mennesker, fortsetter forfatteren – og legger til:

– Den virkelige Eichmann har jeg ingen sympati for, der føler jeg kun avsky. Men den romankarakteren jeg laget, han fikk jeg sympati for.

Før skrivingen hadde forfatteren lest Hannah Arendts bok «Eichmann i Jerusalem», og han fikk god bruk for det indre bildet som steg fram under lesingen. Forfatteren sier at denne boken faktisk har plaget ham i årevis.

– Det er som om Eichmann besitter det moderne menneskets gåte, på et vis. Den fremmedgjorte byråkraten som følger direktiver, uten motforestillinger. Det kan være mange ledd mellom en maktutøver og dennes ofre i vår tid. Eichmanns personlighet, slik den skildres hos Arendt – og senere i en biografi av David Cesarani – preges i stor grad av ansvarsfraskrivelse, fornektelse og mangel på empati. Nettopp på disse punktene ville jeg gå inn og se hva som skjedde hvis jeg tilførte min egen psyke, min egen følsomhet og samvittighet.

Får jobb og elskerinne

I Drammen lar Klausen Eichmann få jobb i en papirfabrikk. Vi følger romankarakteren når han vanker på en lokal kafé og når han innleder et forhold til en kvinne ved navn Martha Dreyer, som bor i samme blokk. Alt er veldig realistisk beskrevet, og spørsmålet er om disse karakterene ble veldig levende for forfatteren mens han skrev.

– Jeg spaserer ofte forbi den blokka der jeg lar Eichmann og Martha Dreyer bo, i Konnerudgata, sa ja, det ble i alle fall veldig nært for meg. Deres bevegelsesradius i romanen er i stor grad min egen, i det daglige, sier forfatteren som under skrivingen gjenfinner sanseopplevelser og minner fra barndom og ungdomstid i disse bydelene.

– Men, bare som noe som lader en atmosfære her og der, mens romanens ytre handling skrider fram, forklarer Klausen. Og forteller at budskap og samfunnskritikk for ham er underordnet ønsket om å skrive noe leseren kjenner langt inne i sjela. Med «Den lille mannen fra Argentina» håper han å ryste oss litt – og reise spørsmål som: Hva er vi mennesker i stand til – gitt de rette omstendighetene?

Kanskje kan man se denne karakteren som en arketyp på en person som setter moral og humanitet til side, for å stige i gradene, få anseelse, rikdom og karriere, funderer forfatteren.

– For en ting er sikkert: Det finnes større og mindre paralleller til ham både i historien og i vår egen samtid, og – er jeg redd, i fremtiden.

Fakta om Kristian Klausen

* Født i 1971 i Drammen.

* Klausen debuterte i 2008 med novellesamlingen «Måltidet i Emmaus».

* Han ble i 2014 tildelt Bokhandelens forfatterstipend. Samme år ble «Mitt liv var et hett bibliotek» nominert til P2-lytternes romanpris.

* I 2021 utkom romanen «Anne F», som nylig ble nominert til Ungdommens kritikerpris.

* «Den lille mannen fra Argentina» er Klausens ellevte utgivelse.