HENNING PAULSEN tekst
– Årets vinnere av DOGA-merket har kommet opp med kreative løsninger på hvordan vi kan skape de nye, lønnsomme, innovative arbeidsplassene, attraktive byer og steder og samtidig ta vare på naturen. Prosjektene viser bredden av hva design og arkitektur kan bidra med, og gir et spennende innblikk i hva Norge skal leve av i framtiden, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Utmerkelsene ble delt ut onsdag 16. mars av Design og arkitektur Norge (DOGA).

– Næringslivet og offentlig sektor har to tøffe pandemiår bak seg, og mange utfordringer foran seg. Vi lever i usikre tider, og da er det viktigere enn noen gang at vi fortsetter å satse på nyskaping. Blant årets merkemottakere finner vi mange gode eksempler på hva det går an å utrette når design og arkitektur settes i kjernen for innovasjon og verdiskaping, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

Kongsberg Digital senker terskelen

Simulatortrening er uvurderlig når du skal lære å navigere et skip. Skyløsningen K-Sim Connect har gjort simulatortrening enda mer kostnadseffektiv og tilgjengelig.

Kongsberg Digital, som eies av Kongsberg Gruppen, har i snart femti år produsert og levert maritime simulatorer over hele verden og er i dag en av de ledende leverandørene i bransjen. Nye behov i markedet og utvikling i teknologien gjorde at selskapet så muligheten for å tilby maritim simulatortrening via nettskyen. Sammen med EGGS Design og en rekke fagmiljøer gikk de i gang med å utvikle det som skulle bli K-Sim Connect.

– Simulatortrening skal være brukervennlig, og vi ønsket å senke brukerterskelen ytterligere ved å sørge for en god og gjennomtenkt brukeropplevelse tilpasset en ny tid, sier Gullik Anthon Jensen. Han er produktdirektør for digitale tjenester i Kongsberg Digital.

Gjennom visuell historiefortelling skapte designerne engasjement og entusiasme blant instruktørene, studentene og utdanningsstedene som deltok i testing og utvikling. På den måten sikret de viktige tilbakemeldinger og innspill.

– Visualisering og presentasjon av håndgripelige løsninger er helt avgjørende for å holde en god fremdrift gjennom hele innovasjonsprosjektet. Her bruker vi design aktivt for å konkretisere våre mål og ha konstruktive dialoger med kunder og brukere underveis, sier Jensen.

Brukes over hele verden

Resultatet fra prosjektet er en opplæringsplattform som har fått stor interesse i den maritime industrien.

– Stadig flere institusjoner og tusenvis av studenter rundt om i verden bruker nå K-Sim Connect, sier Jensen.

Han legger til at Kongsberg Digital har lært mye i løpet av utviklingsprosjektet.

– Integreringen av design i dette prosjektet har gjort oss minst ett hakk vassere når det kommer til å skape gode løsninger, sier produktdirektøren.

Tar simulering til et nytt nivå

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur mener Kongsberg Digital og EGGS Design sammen tar simulatortrening til et nytt nivå.

«Avansert navigasjonssimulering krever mye datakraft. Derfor er det et enormt løft når K-Sim Connect gjør det mulig å lære å styre et gigantisk skip fra en liten, bærbar enhet hvor som helst i verden,» står det i jurykjennelsen.

Tilbakeføring av klassisk Poulsson-bygg

– Vi er svært stolte. Dette gir oss en bekreftelse på at vi lyktes med visjonen om å skape et moderne kontorprosjekt med et attraktivt bygulv, til glede for Oslos innbyggere. Vi har rehabilitert og modernisert med respekt for historien og byggets opprinnelige kvaliteter, sier Peter T. Malling Jr. Han er styreleder i Malling & co.

Det gamle hovedkontoret til Telegrafvesenet – nå bedre kjent som Telenor – ble innviet i 1924, med tungvekterene Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg som arkitekter. Kontorbygningen ble Norges mest påkostede. Men tidene forandrer seg, og etter at Telenor flyttet til Fornebu ble Kongens gate 21 stående tom. Da Malling & co, Vedal og Tristan Capital Partners overtok kvartalet i 2016, var det i en sørgelig forfatning.

Eierne gav KIMA arkitektur jobben med å tilbakeføre bygningen til fordums storhet. Samtidig skulle den også romme toppmoderne kontorer, i tillegg til en rekke utesteder og kulturtilbud. Det fredningsverdige kvartalet skulle dessuten åpnes for hele byen.

Lot bygningen ta arkitektvalgene

Arkitektene i KIMA er ikke akkurat lettvektere når det kommer til tunge rehabiliteringsprosjekter. Selskapet har vært involvert i signalprosjekter som Pressens Hus, Sentralen og Frogner Kino. I samråd med Byantikvaren bestemte de seg for å la den historiske og monumentale bygningen legge premissene for byggeprosjektet. Beslutninger skulle tas etter hvert som ny kunnskap kom fram.

Taket over den gamle ekspedisjonshallen ble hevet for å slippe inn både dagslys og mennesker, og innvendige broer ble bygget over hallen. Gammel teglsten er gjenbrukt flere steder i bygningen, og hjelper til med å forene nytt og gammelt. Nye materialer er av det holdbare slaget, som marmor og granitt.

Etter et nesten fem år langt transformasjonsprosjekt kunne Telegrafen endelig overleveres til nye leietakere. Kvartalet har i dag om lag 900 kontorplasser og 2700 kvadratmeter med restauranter, barer og kafeer. Bygulvet er på hele 3200 kvadratmeter.

– Med arbeidsplassene og bygulvet sørger Telegrafen for liv og lys både om dagen og på kveldstid. Jeg vil si at kvartalet har blitt en vesentlig bidragsyter til en fortsatt positiv utvikling i Kvadraturen, sier Malling Jr.

Et foregangsprosjekt

Dét er juryen for DOGA-merket for design og arkitektur helt enig i. De kaller Telegrafen et foregangsprosjekt og et fremragende eksempel på fremtidsrettet byutvikling.

«Juryen er svært begeistret over at KIMA arkitektur har latt bygget selv få sette premissene for ombygging og modernisering. I samarbeid med Byantikvaren har utbygger og arkitektkontor basert seg på bærekraftig estetikk, noe vi sjelden ser i denne utstrekningen. I stedet for å skape kontraster har de valgt materialer og visuelt formspråk som fremhever bygningens eksisterende kvaliteter,» står det i jurykjennelsen.

Planet, samfunn, økonomi

DOGA-merket for design og arkitektur, som tidligere het Merket for god design, kan føre sin historie helt tilbake til 1964. I dag løfter utmerkelsen fram virksomheter som bruker design og arkitektur for å skape nytenkende, vakre og funksjonelle løsninger som gir positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien.

I år er det i alt 13 mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur, i tillegg til tre mottakere av DOGA-merket nykommer.

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for bærekraftig omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor. (Pressenytt)