Rådgiverselskapet Rambøll er sentralt posisjonert for den rivende utviklingen som skal skje i og rundt Drammen i årene som kommer.

Fjordbyen, transformasjonen av Tangen-området, visjonene rundt Strømsø, Gullhaug og Glassverket er bare noen av de mange stedene hvor det skal investeres og bygges mye fremover.

Det betyr behov for alt fra planleggere og arkitekter til ingeniører og prosjektledere. Avdelingsleder Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen er ikke i tvil om hvorfor nye medarbeidere skal velge akkurat dem.

– Den tydelige satsingen på innovasjon og faglig utvikling av både selskapet og den enkelte medarbeider, sier Wiley.

– Vi er et selskap i utvikling, og vi setter bærekraft i sentrum. Det skal gjennomsyre hele selskapet. Vi har besluttet at vi skal si nei til kunder som ikke kan leve opp til de kravene vi setter til bærekraft i de prosjekter vi går inn i, legger hun til.

Ung i Rambøll Drammen

En del av den grunnleggende tankegangen i selskapet er å lage et godt arbeidsmiljø. Det betyr tidlig integrering av nye som ansettes, og det legges spesielt vekt på at alle skal trives.

– For de yngre, vil jeg trekke frem prosjektet vi kaller «Ung i Rambøll». Her jobber vi spesifikt med yngre medarbeidere i selskapet eller de som føler seg unge til sinns. Vi ser også på det som en jobb å passe på at folk blir godt ivaretatt fra første stund på tvers avdelinger og fagfelt, sier Wiley. I tillegg til «Ung i Rambøll» har Rambøll en egen sosialgruppe som planlegger og gjennomfører aktiviteter og skaper møteplasser utenom alle møter og arbeid. Det kan være quiz-er, filmkvelder, aktive utflukter, hytteturer og firmafester.

– Det er ikke bare store opplegg, det er også muligheter for mindre treff på huset. Her har vi biljardbord, shuffleboard og dart og hyggelige kaffesoner og uteterrasser når det er vær for det. Det er hyggelig med et litt annerledes avbrekk i arbeidsdagen, og vi ser det skaper miljø og sosial omgang også etter arbeidstid, sier Wiley.

Faglig utvikling på tvers

Rambøll har også en detaljert plan for den enkelte som starter i selskapet.

Første arbeidsdag blir nyansatte tatt imot av sin nærmeste leder og fadder.

– Vi er opptatt av at alle skal føle seg velkommen og involvert fra første stund. Gjennom onboardingsprosessen skal medarbeideren bli kjent med våre verdier og vår kultur, både den formelle og den uformelle, sier Wiley. 

Det å skape relasjoner og nettverk på tvers av avdelinger og fag, er noe vi setter høyt, sier hun og legger til at de også har et introduksjonskurs der alle nye drar på konferansehotell i to dager og møter hverandre og viktige ledere. Dette er en unik mulighet til å bli kjent på tvers av kontorlokasjoner.

Men en ting er det sosiale, Rambøll Drammen har også et omfattende miljø bestående av fagpersoner, og det er vesentlig at menneskene utvikler seg og lykkes også faglig.

– I Drammen jobber vi tverrfaglig, og vi har et stort fagmiljø. Samtidig som vi har mange yngre medarbeidere, har vi også mange svært dyktige seniorer.  Seniorene våre er svært verdifulle, og de er flinke til å veilede og drive frem juniorer og nyansatte samtidig som de er bautaer i krevende prosjekter. Begge aldersgrupper lærer på den måten av hverandre. Dette gir et godt og utviklende miljø for både eldre og yngre, sier Wiley.

Rambøll Drammen vil gjerne at de som pendler til jobb fra Drammen til Oslo, får øynene opp for at det finnes et godt arbeidstilbud og arbeidsmiljø også i Drammen.

– Når du bor og jobber her, trenger du ikke dra til Oslo. Du sparer miljøet og det gir en helt annen fleksibilitet. Tenk om det skjer noe i barnehagen og du må hente. Det er mye lettere å håndtere uforutsette hendelser hvis du jobber i nærheten av der du bor, sier Wiley.

God og trygg atmosfære

En av de som gleder seg over å jobbe i Rambøll Drammen, er Hulda Gran Elvestad. Hun har jobbet der i 2,5 år, og ble klar over selskapet gjennom bedriftspresentasjoner av Rambøll i løpet av studietiden på NMBU i Ås.

– Jeg hadde fått et veldig godt inntrykk av Rambøll som arbeidsgiver, og la derfor inn en åpen søknad på Rambølls hjemmesider. Etter dette ble jeg kalt inn på intervju hos avdelingen Water Treatment i Drammen, sier Gran Elvestad.

Da hun kom på intervju følte hun at hun ble tatt veldig godt imot.

– Intervjuet handlet like mye om hva Rambøll kunne tilby meg som hva jeg kunne tilby Rambøll. Jeg følte på en god og trygg atmosfære, og jeg forsto at dette var en veldig bra arbeidsplass. Jeg må helt ærlig si at jeg ikke hadde sett for meg å ende opp i Drammen etter studiene, men den gode opplevelsen på intervjuet overbeviste meg om at dette var arbeidsplassen for meg. Jeg er utrolig fornøyd med det valget nå, både med tanke på jobben jeg har og den fine byen jeg bor i, understreker Gran Elvestad.

Startet med hjemmekontor

Hennes kollega Amund Karison Økland ble ansatt i Rambøll rett ut av studiene under pandemien med full lock down og havnet på hjemmekontor fra første dag.

– Det har klart vært utfordrende å flytte til et nytt sted uten venner og familie. Det å bli sendt på hjemmekontor som nyansatt, samt det å være ny i arbeidslivet som sådan, har vært utfordrende, sier Karison Økland.

– Men det er flere unge i Rambøll som var i samme situasjon som meg. Da vi startet opp Ung i Rambøll nettverket, fikk vi fort stor interesse og det var mange som ønsket å være med. Aktivitetene i starten av Ung i Rambøll var rent virtuelle. Vi har fått til jobbfester, quizer, spillkvelder og kaffemøter. Nå som vi går tilbake til normalen, planlegger vi aktiviteter som skidag, sommerfest og annet gøy. Flere av oss i nettverket er også med å klatre ukentlig, sier han.

– Hvorfor liker du å jobbe i Rambøll?

– Rambøll Drammen består av både unge og eldre kolleger. Det skaper et veldig godt miljø, med frisk pust fra de unge, samt faglig tyngde og erfaring fra de eldre. Flesteparten av de unge har også interesse for å bli kjent og skape et nettverk her i Drammen. Det gjør at det dannes vennskap, og vi er ofte sosiale etter jobb og i helger, sier Karison Økland.

– Et annen punkt er at vi har spennende prosjekter, og at vi virkelig får brukt vår kompetanse og blir utfordret faglig. Det er ingen mangel på utfordringer, legger han til.

Også Gran Elvestad trives med å jobbe i selskapet.

– I løpet av mine 2,5 år i Rambøll har jeg lært utrolig mye. Jeg har vært med i mange ulike prosjekter, og også fått mulighet til å styre egne prosjekter. Det er utrolig givende å lære av dyktige medarbeidere og samarbeide med fremoverlente kunder, sier hun.

– Det er også to andre ting jeg ønsker å trekke frem, som jeg tror skille Rambøll fra mange andre arbeidsgivere, og det er den positive holdningen til nye tanker og ideer og det internasjonale samarbeidet, avslutter hun.

Fleksibel arbeidstid

Foruten feriehytte i Uvdal har bedriften også en filosofi om at det det skal være mulig å jobbe i Rambøll samtidig som man har fritid og tid til aktiviteter utenom.

– Vi har en god balanse her. Det er en oppfordring til at man både skal ha fritid og jobb. Vi ønsker ikke og krever ikke at du skal jobbe mer enn 40 timer i uka. Og klarer du ikke jobbe så mye en uke, er det fleksibilitet slik at du kan ta det igjen uka etter. På den måten er vi ikke som typiske konsulentselskaper. Overtid er ikke det vanlige hos oss, men det er selvsagt perioder der man må jobbe mye for å komme i mål med viktige prosjekter, sier avdelingsleder Wiley.

 

 

Fakta: Rambøll Drammen

Dette har de vært med på:

Anlegge Bragernes Torg og aktivitetsparken for eldre

Oppgradering av Spiralen

Det gamle og det nye sykehuset i Drammen

Drammen Helsepark

Involvert i blant annet Drammen Teater, TV4-bygget, Aass bryggeri, Engene-kvartalet, Magasinet, Politihuset, Bragernestunellen og jernbanebroene.

Rambøll Drammen i dag:

Kjernevirksomheten til Rambøll er prosjektering, teknisk rådgivning og prosjektledelse ved anlegning av bygg og installasjoner.

I 1946 startet Olaf Abel Engh det personlige selskapet Siv.Ing Abel Engh, som etter hvert ble kjøpt av svenske Scandiaconsult. I 2003 kjøpte danske Rambøll Scandiaconsult og ble det største selskapet i sitt slag i Norden. Scandiaconsult i Norge skiftet navn til Rambøll Norge i 2004.

Rambøll Drammen har i dag tilhold i Erik Børresens Allé 7 med sine nærmere 200 ansatte.

Rambøll er internasjonalt et globalt rådgivende ingeniørselskap med over 16 000 eksperter, og en historie som fører tilbake til de to stifterne, Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann i København 1945. Selskapet eies av stiftelsen Rambøll Fonden gjennom danske Rambøll Gruppen AS. I Norge omsetter selskapet for 2,3 milliarder kroner og har over 1700 medarbeidere.