Midt mellom Brakerøya stasjon og nye Drammen sykehus, kommer Drammen Helsepark. Et 450 meter langt område som tar mål av seg å bli Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge.

– Det som er spesielt her, er at vi har vært gjennom hele prosjekteringsfasen for den 450 meter lange kjelleren allerede før detaljeringen av overbyggene er ferdig, sier leder bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen.

Alle er med

Rambølls leder for prosjekteringen av Drammen Helsepark, er Hans Johan Haugerud. Han understreker at prosjektet trekker på verdifull kompetanse fra de fleste fagområdene de har i Drammen. De har i tillegg hentet inn spesialkompetanse på enkelte fagområder fra Rambøll nasjonalt. Det er fordelen av å være et stort tverrfaglig selskap.

– På denne tomta er geoteknikk det aller viktigste. Det er bløt kvikkleire under hele anlegget. Det er også nærhet til jernbanen og det er nærhet til Nøstebekken, som renner ut i Drammensfjorden. Bekken gikk rett gjennom området vårt, og vi har lagt den om, sier Haugerud.

Å bistå med prosjekteringen av alle tekniske fag er oppdraget Rambøll har fått av Drammen Helsepark AS. Det er Bane NOR Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS som er eierne av selskapet.

Spennende VVS

I tillegg til geoteknikk er byggeteknikk, ventilasjonsteknikk og elektroteknikk de viktigste fagområdene Rambøll Drammen bidrar med.

– Det har vært en spennende utfordring å jobbe med utviklingen av de tekniske systemene i bygget, forteller Bjørn Kristian Moe. Han er ansvarlig for prosjekteringen av VVS-anleggene i prosjektet.

– I dette prosjektet alene får vi brynet oss på nesten hele spekteret av tekniske utfordringer man kan støte på i ett prosjekt. Her er parkeringsanlegg, hotell, kontorer, helserelatert virksomhet, store restauranter, butikker, treningssenter og mye mer. Via den store felles kjelleretasjen knyttes hele komplekset sammen, og de ulike byggene over bakken forsynes effektivt fra tekniske hovedsentraler i kjelleren. Kortreist varme og kjøling leveres fra naboen som er Drammen Fjernvarmes produksjonsanlegg. Der hentes energi fra fjorden ved hjelp av varmepumper, sier Moe.

– Vi er også inne med vann og avløpsteknikk. Kjennskap til Drammen kommunes VA-norm er helt avgjørende for å finne riktige løsninger, sier Haugerud.

Miljøsertifisering

– Og så er det stort trykk på miljøteknikk, og vi har med oss en BREEAM AP, som utarbeider BREEAM-rapportene, legger han til. Som en del av prosjektet blir både bergvarme og bruk av solceller utredet, sier Haugerud.

BREEAM er et miljøsertifiseringssystem for bygg.

For Rambøll Drammen har det vært både spennende og viktig å få være med på den reisen det er å bidra til byggingen av så store anlegg som nye Drammen sykehus og Drammen Helsepark.

Trekker på lang erfaring

Fra tidligere har Rambøll Drammen, med byens største fagmiljø innen prosjektering, dessuten blant annet vært involvert i bygg og komplekser som Drammen Teater, det eksisterende Drammen sykehus, Aass bryggeri, Papirbredden, Statens hus og Politihuset. Men også anlegg som Bragernestunellen og jernbanebroene har de vært med på, samt landskapsutformingen av nye Bragernes Torg.

– Det som er vår styrke når vi prosjekterer store anlegg i Drammen, er vår lokalkunnskap. Det gjør at vi også kan gi råd utenfor den spesifikke fagkompetansen. Vi har mange spesialister blant våre kolleger, vi kan gi et faglig fundert svar på ethvert spørsmål helseparken stiller, sier Haugerud.

Stor bygningsmasse

I forbindelse med at Rambøll Drammen også er med på prosjekteringen av nye Drammen sykehus, har de fått i oppdrag å prosjektere en gangbru fra Brakerøya stasjon som går rett inn i helseparken og videre til sykehuset.

– Alle i Drammen kjenner til at det nye sykehuset kommer. Men, det er ikke så mange som har fått med seg prosjektet Drammen Helsepark. Bygningsmassen er på 85.000 kvadratmeter, mens sykehuset er på 120.000 kvadratmeter, sier Nina Merethe Wiley.

– Vi synes det har vært svært spennende å være med hele veien fra starten med overordnede vurderinger, til vi nå bistår med prosjekteringen av overbyggene, legger hun til.

Og det er ikke småtterier Drammen Helsepark tar mål av seg å bli.

Helse for hele Østlandet

– Dette er ment å bli Nordens mest komplette helseklynge, der en har som mål å samle et bredt spekter av aktører innenfor helsenæringen. Det er stor variasjon i tilbud man tenker seg her, men det skal være helserelatert, alt fra behandling, forskning, utdanning til kommersielle tilbud som styrker områdets attraktivitet og for de som kommer til å ha området som arbeidssted og de mange besøkende til det nye sykehusområdet, sier Haugerud.

– I første byggetrinn vil det blant annet bli etablert et hotell. Det er også en pågående prosess der Drammen kommune skal utrede mulighetene for å lokalisere legevakta og et helsehus på området, og saken skal behandles politisk i Drammen kommune utover i 2023, legger han til.

– Så dette er et område Drammens befolkning skal kunne finne det meste som er aktuelt innenfor helse?

– Ja, og ikke bare Drammens befolkning, men også hele Østlandet skal kunne finne tjenester som passer dem i denne helseklyngen, sier han.

– For kontoret Rambøll Drammen har det vært et samlende prosjekt som det har vært og er spennende å være med på. Dette er et spenstig prosjekt, og det er gøy å være så konkret med på noe som skjer i nabolaget, skyter Wiley inn.

– Dette prosjektet er med på å befeste vår posisjon som spesialister innenfor det å bygge med de utfordrende grunnforholdene som er i Drammen, avslutter hun.

 

Fakta om Rambøll Drammen

  • Kjernevirksomheten til Rambøll er prosjektering, teknisk rådgivning og prosjektledelse ved anlegning av bygg og installasjoner.
  • Rambøll Drammen har i dag tilhold i Erik Børresens Allé 7 med sine nærmere 200 ansatte.
  • https://no.ramboll.com/contact/kontorer/drammen