– Det kan være avgjørende for byutviklingen å ha bedre renseanlegg. Vi har kompetansen og vi ønsker å bidra til fremtiden, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen.

Oppgradering av lokale renseanlegg er viktigere enn noen gang. Målinger viser at vannet i Oslofjorden inneholder alt for mye nitrogen. Det er særlig strømmen fra Glomma og Drammensfjorden som bidrar.

Rensing åpnet for Elvebyen

Som by gjorde Drammen en opprydning og skapte et renere miljø da Drammenselva ble bedre renset. Denne redningsaksjonen på 1990-tallet la grunnlaget for Elvebyen og de fine friområdene langs elva man har i dag.

– Utviklingen som ligger bak fremveksten av Elvebyen har vært en formidabel forbedring for alle som bor og vil bo i Drammen. At det samtidig var et bidrag for et renere miljø gjør det enda mer positivt, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen.

Ny aksjon!

Samtidig påpeker Rambøll Drammens leder for vannkompetanse, Tor Håkonsen, at den solide innsatsen som ble gjort for over 20 år siden nå fortjener en ny giv. En side er at flere anlegg trenger oppgradering for å møte befolkningsveksten. En annen side er at myndighetene nå stiller sterkere krav til rensing av nitrogen.

– Vi ser at flere norske kommuner har fått byggestans fordi de ikke har god nok renseeffekt på anleggene sine. Blant annet er en del anlegg for gamle og for små, eller ikke har tilstrekkelig teknologi, sier Håkonsen.

Vil stå til tjeneste

Sammen med Wiley inngår han i et team i Rambøll Drammen som har dybdekompetanse på å utvikle renseanlegg fra grunnen av, både teknologisk og bygningsmessig. Det gjør at Rambøll Drammen er et av de faglige tyngdepunktene innen renseanlegg nasjonalt i Norge.

– Vi vet at kommunene står overfor store utfordringer med bygging av avløpsrenseanlegg nå, og er glade for at vi kan stå til tjeneste med noe vi virkelig både liker og kan, sier Håkonsen.

– For tiden hjelper vi for eksempel Øvre Eiker kommune med å planlegge deres nye renseanlegg, som altså blir med nitrogenrensing. Øvre Eiker gjør sitt for å redde Drammens- og Oslofjorden, og vi er stolte av å være på laget som hjelper til, sammen med NCC og leverandøren Krüger Kaldnes, legger han til.

Rivende vekst for Drammen

Den litt brutale virkeligheten er at Drammen, med alle sine mål og ønsker om å drive byutvikling og vekst, slik at byen blir enda bedre å bo i fremover, kan møte motstand dersom ikke renseanleggene kan håndterer kravene.

– Det er utrolig mye som skal skje i Drammen fremover. All denne utviklingen avhenger av at vi får til renseanleggene, der vi selvsagt også har et ønske om at Drammensfjorden blir renere og friskere. Både naturen og menneskene som bruker fjorden vil ha glede av det, sier Wiley.

Erfaring fra Finland

Det som blant annet gjør Rambøll Drammen til en aktør som kan bidra til flere og bedre renseanlegg er ikke bare det høykompetente Drammens-kontoret. De har også et internasjonalt kort i ermet.

– I Norge har vi lenge holdt oss til et lite knippe kjente teknologier, mens utviklingen har pågått for fullt ute i verden. Her i Norge har vi knapt bygget anlegg med nitrogenrensing på 30 år, så rådgivning på dette er for øyeblikket litt teoretisk, sier Håkonsen.

– Rambøll er et globalt selskap med mer enn 1000 vanningeniører over hele verden. Vi har en lang rekke virkelige enere på dette fagfeltet som nå virkelig kommer til nytte. I Finland er man for eksempel ganske nylig ferdig med utbygging av nitrogenrenseanlegg. Rambølls ingeniører fra Finland er en gullgruve av oppdatert erfaring. Her står Rambøll virkelig i en særstilling, legger han til.

Det nyeste nye

Rambøll Drammen er dessuten allerede i ferd med å bygge opp nyere erfaring på renseanlegg som også håndterer nitrogen – i tillegg til innsatsen i Øvre Eiker.

– Vi er involvert i tilsvarende utredninger i Lier, i tillegg til en kjempeutbygging i Fredrikstad. Vi oppleves nok som et veldig trygt valg, samtidig som vi altså bringer internasjonal kompetanse og det nyeste nye til Buskerud. Jeg tror ikke det finnes den rensemetode som vi kan fremvise noen med doktorgrad på, sier Håkonsen, som selv har doktorgrad i kjemisk rensing.

Fakta:

Kjernevirksomheten til Rambøll er prosjektering, teknisk rådgivning og prosjektledelse ved anlegning av bygg og installasjoner.

I 1946 startet Olaf Abel Engh det personlige selskapet Siv.Ing Abel Engh, som etter hvert ble kjøpt av svenske Scandiaconsult. I 2003 kjøpte danske Rambøll Scandiaconsult og ble det største selskapet i sitt slag i Norden. Scandiaconsult i Norge skiftet navn til Rambøll Norge i 2004.

Rambøll Drammen har i dag tilhold i Erik Børresens Allé 7 med sine nærmere 200 ansatte.

Rambøll er internasjonalt et globalt rådgivende ingeniørselskap med over 16 000 eksperter, og en historie som fører tilbake til de to stifterne, Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann i København 1945. Selskapet eies av stiftelsen Rambøll Fonden gjennom danske Rambøll Gruppen AS. I Norge omsetter selskapet for 2,3 milliarder kroner og har over 1700 medarbeidere.

www.ramboll.no