– Vi forlenger ordningen fordi vi ønsker mest mulig forutsigbarhet for bedriftene. I tillegg har vi varslet at kompensasjonsordningen åpner i slutten av januar. Jeg vil oppfordre alle som vil søke, om å forberede sine søknader og sende dem inn med en gang det åpner. Bedrifter som har papirene i orden, vil kunne få penger på konto innen et par dager, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Vestre har den siste tiden besøkt berørte bedrifter i både Tromsø, Hemsedal, Trysil, Drammen, Bergen og Oslo for å få innsikt i hvordan de har blitt rammet av koronakrisen.

– De har gitt oss innspill til hvordan de økonomiske ordningene treffer og kan forbedres. Disse tar vi med oss, og derfor gjør vi noen endringer i ordningene, sier han.

Regjeringen foreslår i tillegg at tilskudd fra kompensasjonsordningen i enkelte tilfeller skal betales tilbake, og dette vil gjelde tilskudd fra november i fjor og utover.

– Dette er fellesskapets midler. Derfor vil vi stille krav til bedrifter om å betale tilbake tilskudd dersom de går i overskudd. Dette har vi fått flere tilbakemeldinger på, og vi vil se på noen tilpasninger av regelverket, sier næringsministeren.