Selskapene vil bruke sin ekspertise til å utvikle mer bærekraftige løsninger for tekstilindustrien, med særlig fokus på den maritime sektoren.

REV Ocean jobber for å skape løsninger for de store miljøutfordringene i havet og er i gang med å bygge verdens største og mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsskip med globale ambisjoner. Selskapets bærekraftsprogram inkluderer alle aspekter av virksomheten, fra materialene som benyttes i byggingen av skipet, energi, avfall, klær, mat og mere. Målet er å være så godt som 100 prosent plastfritt, og å i størst mulig grad benytte innovative løsninger og naturlige produkter.

Samarbeidet vil blant annet utrede hvordan marint plastavfall i fremtiden kan benyttes i klær på nye, innovative måter, og utforske mulighetene som ligger i råmaterialer som tang og fiskeskinn. I tillegg planlegges en egen eksklusiv og spesiell ullkolleksjon i samarbeid med det utvidede REV Ocean nettverket.

REV Ocean vil ofte befinne seg i områder med ekstremt vær og harde forhold. For Aclima som utvikler ullklær for slik bruk gir dette helt unike muligheter til å teste funksjonalitet og materialer.

– Vi har store forventninger til hvordan vi kan utnytte ekspertisen som finnes i begge selskapene, til det beste for miljøet og fremtiden. I Aclima baserer vi oss på bruken av naturfibre og fokus på bærekraft er derfor helt naturlig. Samtidig ønsker vi å være en ledende kraft i utviklingen. Den verdensledende ekspertisen som finnes i REV Ocean vil være svært viktig i dette arbeidet, sier Aclimas markedssjef, Ole Magnus Halvorsen.

Å identifisere og utvikle nye, bærekraftige løsninger krever samarbeid på mange nivåer. Begge selskapene er opptatt av at utfordringene for havet og miljøet ikke kan løses med enkelttiltak. Samarbeidet har ambisjon om å være en viktig drivkraft for å vise hvordan selskaper kan samarbeide for å skape nye løsninger for havet.

– Samarbeidet med Aclima er et godt eksempel på REV Oceans misjon i praksis. Å bevege seg fra kunnskap til handling for havet er vårt viktigste mål. Derfor motiveres vi av at gode, bærekraftige produkter kan tas i bruk fra dag én.  Samtidig kan vi utvikle nye, innovative løsninger og oppmuntre andre til å gjøre det samme, sier administrerende direktør i REV Ocean, Nina Jensen.

– Vi stiller naturlig nok svært strenge krav til våre samarbeidspartnere når det gjelder bærekraft. I tillegg gjør de klimatiske forholdene vi ofte vil operere i at vi også er kompromissløst med å velge utstyr som har høy teknisk kvalitet. Derfor var Aclima det mest naturlige valget for oss, sier rådgiver for REV Oceans bærekraftsprogram, Anne Slaaen. 

FAKTA: Aclima

Aclima er et norsk selskap som utvikler, produserer og selger kvalitetsundertøy i ull til fritidsentusiaster og det profesjonelle markedet flere steder i verden. Blant annet leverer selskapet ullundertøy til styrker i flere NATO-land. Selskapet holder til i Drammen og ved Krøderen og all produksjon foregår ved Aclimas egen fabrikk i Estland. Aclima omsatte i 2020 for 153 millioner kroner, og har rundt 30 ansatte i Norge.

FAKTA: REV Ocean

REV Ocean er et not-for-profit selskap etablert med et overordnet mål og ambisjon – å gjøre havet friskt igjen. Selskapet ble etablert i Norge i 2017, og misjonen er å inspirere og muliggjøre løsninger for havet og bekjempe det negative presset som påvirker havet i dag. Forskningsstrategien er fokusert rundt plastforsøpling, klimaendringer og de miljømessige konsekvensene av lite bærekraftig fiske.