Plast er et svært slitesterkt og anvendelig materiale som finnes i det meste vi omgir oss med til daglig. Dessverre havner enorme mengder plastavfall i naturen og utgjør en stor trussel for miljøet.

Nå skal et helt nytt samarbeid på banen for å finne nye løsninger på plastproblemet. Med millionstøtte fra Norges Forskningsråd skal aktører fra industri, akademia, forskningsinstitutter, emballasjeprodusenter og miljøstiftelser i et tverrfaglig samarbeid utvikle og skalere opp løsninger på plastproblemet.

Målet er å utvikle nye teknologiske løsninger for å resirkulere plast. Teknologien kan gi mindre utslipp av klimagasser, bedre ressursutnyttelse og fremtidsrettede muligheter for norsk industri.

– Vi skal rett og slett lære av naturen. Det meste av plasten vi bruker i dag er faktisk biologisk nedbrytbar, men det tar lang tid og kun noen få organismer har utviklet evnen til å bryte ned plast. For eksempel finnes det både bakterier og insekter som kan spise og fordøye disse plasttypene ved hjelp av spesielle enzymer. Vi har tenkt å kopiere disse enzymene i laboratoriet, slik at vi kan bruke dem til å bryte ned plastavfall til de minste delene det er satt sammen av. Disse delene kan renses og deretter settes sammen på nytt til ny plast, sier prosjektleder Gustav Vaaje-Kolstad, professor ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– Vi skal bygge på NMBUs ledende enzymkompetanse. Tidligere arbeid har allerede gitt oss noen helt unike enzymkandidater. Det som gjør prosjektet spesielt, er at vi skal utvikle nye typer plast og nye enzymer som virker på nettopp disse plasttypene. Ved å både tilpasse plasten til enzymene, og enzymene til plasten, håper vi å gjøre store framskritt, forteller Vaaje-Kolstad.