Det vil gi innbyggerne i Asker syd/Hurum sikrere strømforsyning og forbedrer effektiviteten i nettselskapet.

– Når Glitre Energi Nett går inn i Asker Nett, vil det være en styrke for utviklingen av nettet i Hurum. Ved over tid å forbedre effektiviteten vil det kunne bidra til lavere nettleie for kundene enn de ellers ville fått, sier Tore Morten Wetterhus, administrerende direktør i Glitre Energi Nett.

Glitre Energi Nett er ett av Norges mest effektive nettselskap. De har i dag aktivitet opp mot Asker Nett, og kjenner både nettet og selskapet godt.

– Dette vil komme kundene i Hurum til gode, og vi ser fram til å samarbeide tett med Glitre Energi Nett for å kunne fortsette den sikre strømforsyningen man er vant til på Hurum. Bortsett fra den eiermessige endringen, vil ikke kundene våre merke så mye til dette, sier Christian Aakermann, daglig leder i Asker Nett.

Han fortsetter som daglig leder, og får med seg et nytt styre, som vil bli ledet av Tore Morten Wetterhus. Asker Nett vil fortsatt ha kontorer på Tofte, og beholde navnet og logoen som i dag.

– Det har vært viktig for oss å ivareta de ansattes rettigheter og arbeidsplasser, og det er sikret gjennom denne avtalen. Det har også Glitre Energi vist at de er opptatt av i tidligere oppkjøp og sammenslåinger, påpeker Aakermann.

Transaksjonen blir gjennomført 15. juni. Med ny aksjonæravtale og nye eiere. Glitre Energi Nett vil eie 51 prosent av Asker Nett, mens Hurum Energi beholder eierskap på 49 prosent.