At Johnny Cash selv hadde god erfaring som meg fengsler har de fleste fått med seg, og med låter som Folsom Prison Blues og Stripes var fengsler et gjennomgående tema for originalen. Hyllestprosjektet har også sine egne fengselserfaringer å vise til, og de markerte blant annet

60 årsjubileet for monsterhiten Walk the Line med å gjøre tre konserter i Ringerike Høysikkerhetsfengsel, foran noen av Norges farligste innsatte.

«En fengslende opplevelse», som Vegard «Johnny» Børsum sa i etterkant.

Nå er det Drammens Teater som gjelder, og etter å ha sluppet fri fra alt som heter koronarestriksjoner gleder bandet seg nå til å sette hele teateret i fengsel med låter som Ring of Fire, Jackson, Hey Good Lookin´ og Ghostriders, i tillegg til alle fengselslåtene som originalen sto for.