Fylkestinget i Viken har vedtatt at nye regionale planer skal danne fundamentet når Buskerud, Akershus og Østfold igjen etableres fra 1. januar 2024. Men det er de nye fylkeskommunene selv som må vedta de regionale planene.

Tidligere denne måneden åpnet fylkesråd Annette Lindahl Raakil fylkeskommunens plantreff, hvor samfunnsplanleggere fra samtlige kommuner i Viken var til stede. Her sto ny regional plan for areal og mobilitet på dagsorden.

– Det er veldig gledelig og viktig at kommunene er så engasjerte i arbeidet. De er helt sentrale i utviklingen av en bærekraftig region, og mange av tiltakene vil iverksettes på kommunenivå, sier Annette Lindahl Raakil.

Programstyret jobber nå med strategier for samfunnsutviklingen. Dette styret består av representanter fra NHO, LO, Statsforvalteren, frivilligheten, kultursektoren, akademia og flere kommuner.

31. oktober møtes så aktører fra hele Viken-samfunnet til strategisk forum i Fredrikstad for å jobbe konkret med en rekke utfordringer i planarbeidet. 

Arbeidet med plangrunnlaget sluttføres før de tre nye fylkestingene konstitueres høsten 2023.