MARIANNE M. JONASSEN tekst og foto

I den samme undergangen i nabolaget hvor Eric Ness Christiansen vokste opp er han i ferd med å avslutte sitt nyeste gatekunstprosjekt – Ugang. Et prosjekt som gjennom midler fra Sparebanken Øst skal bidra til å skape kunstnerisk nysgjerrighet hos byens yngre innbyggere.

– Det er viktig å dekorere. Og jeg er så heldig å få hjelp av 5-årsklubben ved Øren barnehage til å dekorere undergangen på Øren. På den måten blir ikke graffiti bare en ungdomsgreie, men et sted der barna kan lære seg å sette spor på en positiv måte til byens beste, forteller Ness Christiansen.

En skoleklasse ved Aronsløkka skole og Neon junior- og ungdomsklubb er en del av kommunens Ugang-prosjekt.

Gråsone til anerkjennelse
Christiansen har siden tidlig i ungdommen vært en del av graffitikunstmiljøet. Han erkjenner at det til tider har vært frustrerende og ikke kunne utfolde seg fritt. Da nulltoleransen for graffiti ble opphevet i Drammen, som en av landets første kommuner, ble det åpnet det opp for dekorering av større vegger.

– Før graffiti ble ansett som stuerent, holdt jeg Geriljaskole for ungdom fra videregående skoler. På Spiralen malte vi på cellofan festet rundt trær og på store plater. Den tiden er heldigvis forbi. Men det er gøy å se at det jeg gjorde den gangen, er med på å bygge det jeg holder på med i dag, sier han.

Positiv ordfører
Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg synes det har vært interessant å følge Ness Christiansens vei som gatekunstner.

– Han fikk nylig kommunens kulturpris. Og det var en stor ære for meg å gi ham prisen, sier Myrvold Berg.

Ordføreren mener det er viktig at barn helt ned i barnehagealder er en del av Ugang-prosjektet.

– Han møter barna på deres eget nivå og lar dem sette avtrykk her i undergangen. Det er både gøy og kult, smiler Monica Myrvold Berg.

Eric Ness Christiansen var også fornøyd med graffitiutførelsen ordføreren bidro med.

– Hun hadde god kontroll da hun forsøkte seg med sjablongen, avslører Ness Christiansen.

Femårsklubben ved Øren barnehage har definitivt satt sitt spor i den friske undergangen på Øren, med sine fargeglade sommerfugler og hjerter.