– Med disse tildelingene vil Skeivt kulturår involvere enda flere stemmer og nå enda breiere ut til folk, sier avdelingsdirektør i Kulturrådet Torbjørn Urfjell.

Kulturrådet har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å fordele overskudd på fem millioner fra Norsk Tipping til tiltak og arrangementer under Skeivt kulturår i 2022. Tildelingene kommer i tillegg til de fem millioner kronene som departementet før nyttår bevilget til det samme formålet. Til søknadsfristen 22. april kom det inn 104 søknader på til sammen 19,7 millioner kroner. Nå er det klart at 31 prosjekter over hele landet får tilskudd. 

– Det er sterke prosjekter som får tilskudd, og de representerer stor bredde og variasjon når det gjelder hva de handler om, hvem som arrangerer, og hvor de kan oppleves av publikum. Sammen bidrar de til økt synlighet, mangfold og inkludering av og for skeive, og for skeive med ulik bakgrunn, sier Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør for samfunn og arena i Kulturrådet.

 

Fakta: Bevilget beløp til arrangementer i Drammen

Påfuglprinsen, Drammen/Bærum, 111.000

Skeive kvinnelige stemmer, Drammen, 273.000