Rune Kjølstad (58) hadde rikelig balast da han entret førersetet hos Næringsforeningen i Drammen Chamber of Commerce 1. oktober 2018 – Norges tredje eldste næringsforening. Etter 16 år i ordførersetet i Røyken, etterfulgt av konsulentjobb i CR Group og to år som IT-mann i Vivento med kommunesamarbeid som force, inntok han en av Drammen næringslivs aller viktigste roller med hevet hode. Men lite visste han da om korona og 2020.

–Ett år med pandemi og nedstenging av samfunnet har gitt oss mange utfordringer. For oss som forening forsvant store deler av inntekstgrunnlaget. Alt av våre arrangementer og planlagte konferanser måtte avlyses eller tilpasses til en digital løsning. Slikt er det lite penger i. Men vi har vært heldige som har flere ben å stå på, som forretningsføreroppdraget for Stiftelsen Børsgården og kontingent fra våre cirka 1.000 medlemmer, sier han.

Store omstillinger

Fullt så enkelt har det ikke vært for et flertall av Næringslivsforeningens 1.000 medlemsbedrifter fra Lier, Øvre Eiker og Drammen.

–Overgangen fra å høste fruktene av Drammens fantastiske omdømmeprosjekt og påfølgende offensive satsing og vekst i Drammens næringsliv, toppet med våre egne Næringslivsdager – til et kriseår med pandemi, har vært mer enn utfordrende. Men selv om mye av inntektsgrunnlaget forsvant over natten, har det kommet en del positivt ut av det også, sier Kjølstad.

Næringslivslederen nevner blant annet egenproduksjon av live-sendinger med foreløpige intervjuer av 73 næringsledere, omstilling til webinarer og produksjon av næringsrapporter i stor skala.

–Vi har tvunget oss til å kommunisere på andre måter og andre plattformer, som inntil nå har vært uvant for mange bedrifter. Blant annet har vi opplevd at betalingsviljen er til stede når webinarene oppfattes viktige nok. Men vi har vært nødt til å tenke annerledes, og alternativt. Uavhengig av pandemiens varighet, tror jeg dette har ført oss nærmere hverandre og vil sette en ny standard for fremtiden. Det positive med slike kriser er derfor at vi evner å omstille oss, sier han.

Stadig flere møter

Selv har Rune Kjølstad opplevd at terskelen til å delta i møter er blitt lavere.

–Det er vanskelig å si nei til møter på Teams. Det kan derfor utarte til å bli en tidstyv. Møter er viktige, men ennå viktigere er det å trykke på iverksett-knappen. Jeg kjenner litt på den. Men noe jeg anser som svært positivt i denne korona-tiden, er faste 14-dagers-møter mellom ordføreren og min styreleder og undertegnede. For å kunne klare målet om å være en tydelig stemme utad, både overfor næringslivet og myndighetene, er det nyttig å kunne delta, gi råd og påvirke i forhold til kompensasjonsordninger, sier Kjølstad, og gir uforbeholden skryt til kommunen under denne prosessen.

–Byråkratiet har ikke noe rykte på seg for å være raske på avtrekkeren. Men under denne pandemien mener jeg spesielt kommunene våre fortjener ros. Eksempelvis da krisepakken på 11 millioner til uteliv, ble håndtert både riktig, effektivt og raskt før jul i fjor. Selvsagt kan man diskutere den skjønnsmessige rettferdigheten, men her ble det gjort et solid stykke arbeid, sier Kjølstad.

– I den andre siden av skalaen finner vi byggesaker. For å smøre norsk næringsliv må ikke byggesakssøknader bli liggende for lenge under behandling. Der er det litt å hente, sier Kjølstad, med dårlig skult agenda.

Planlegger som normalt

Det er vanskelig å se inn i fremtiden. Pandemien sørger for det. Men i Næringsforeningen er man freidige nok til å tenke stort – allerede denne sommeren. I august planlegges en næringslivsdag i Drammen – over tre dager.

–Målet vårt er ikke akkurat beskjedent. Vi ønsker at Drammen under disse dagene skal fremstå som  landets næringslivshovedstad. Og dette tiltaket har vi mål om skal bli Drammens og norsk næringslivs svar på Arendal-uka, der hele byen skal stå på hodet – med torget og gågata i begivenhetenes sentrum.

–Drammen har allerede opparbeidet seg en sterk posisjon innen norsk næringsliv – spesielt innen rådgivingsmiljøene og IT-bransjen. En posisjon vi skal utnytte og bygge videre på.  Og den dagen Erna igjen sier hopp, så gjør vi nettopp det. Planen er klar, sier Rune Kjølstad.

Men han melder samtidig noen obs-varsler for den dagen det skjer.

–Det har vært et rekordlavt antall konkurser under koronatiden. Det er i utgangspunktet en positiv nyhet, men jeg tror dette også skyldes at mange har fått utsatt moms og andre avgifter til stat og kommune. Dette skal jo betales en gang, og her tror jeg dessverre en del firmaer vil få det røft, sier Kjølstad.

Trenger mediemangfold

Kjølstad er raskt ute med å ønske Drammensavisa velkommen, og håper og mener avisa vil bli et kjærkomment tilskudd til mediebildet.

–Det er viktig med mediemangfold. Ingen er tjent med monopolisme. Det er viktig at flere medier bryr seg om næringslivet. Dessuten vil det påvirke konkurrentene til å måtte skjerpe seg, sier næringslivsleder Rune Kjølstad, og ønsker Drammens nye avis et uforbeholdent lykke til på reisen.

 

FAKTA: NÆRINGSFORENINGEN I DRAMMEN

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847.

Foreningen har over 950 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Nedslagsfeltet er Drammen, Lier og Øvre Eiker.

Foreningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst.

Visjon: Drammensregionen skal være næringslivets kraftsenter på Østlandet.