GEIR A. ARNEBERG tekst
På skolen er det satt ut hele 21 pantetønner, hvor elevene kan putte panten sin. I løpet av et år blir det hele 30-40 000 kroner. De ansvarlige for å tømme tønnene og sende av gårde boksene og flaskene til panting er den såkalte S-klassen. Der går elever som har behov for tilrettelagt opplæring og litt ekstra hjelp i hverdagen.

Tar det alvorlig
– Dette er en ordning som hjelper på flere plan. S-klassen gjør en kjempejobb, og får samtidig arbeidstrening. Inntektene fra panten går til et prosjekt for utsatte jenter i Nairobi i Kenya, hvor de får et trygt sted å være. Samtidig er det et fint miljøtiltak å gjenvinne tomflaskene, og vi får også en ryddigere skole, uten flasker og bokser som ligger og slenger, sier Reidar Lindberg, kontaktlærer i S-klassen.

Å få tomgodset oppi pantetønnene krever en kontinuerlig innsats.
– Dette er et arbeid S-klassen tar svært alvorlig, og de har hatt flere kampanjer som minner om ordningen. Da går de med buttons med «pant meg» og arrangerer bowling med tomflasker, samtidig som de rydder alle bokser og flasker som de andre elevene legger i tønnene selv. De bidrar også til å minne alle om hva pantepengene går til, sier Lindberg.

Skal bygge nytt hus
Siden 2015 har lærere og elever på Drammen videregående skole engasjert seg i Maisha Girls Safe House i Nairobi i Kenya. 
– Prosjektet er et krisesenter som tar imot og sørger for beskyttelse for jenter som er sårbare situasjoner etter å ha blitt utsatt for seksuell vold og overgrep, sier Bertil Palm. Han er pensjonert lærer fra Drammen videregående og styreleder i Safe House Norge, som jobber for å samle inn midler til senteret.
– Panten fra skolen har blitt en svært viktig inntektskilde, og vi jobber nå for å få bygget et nytt hus til krisesenteret. Men panten er dessverre ikke nok til å finansiere det, så vi er helt avhengig av andre bidragsytere. Mange på skolen gir på fast basis, og stadig flere engasjerer seg og bidrar, sier Palm.

Panten som samles inn i tønnen hentes av panteselskapet Infinitum, som sørger for at alle boksene og flaskene blir resirkulert.

– Dette er verdifulle ressurser med aluminium og plast, som brukes i nye bokser og flasker. At elevene er med på å samle inn alt tomgodset bidrar til av nordmenn er verdensmestre i panting. Vi håper dette også kan inspirere andre skoler til å gjøre det samme. Da er det bare å ta kontakt med oss, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.