Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen og omegn med 21 dager.

Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager.

På landsbasis sank boligprisene med 1,6 prosent i juli 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Tønsberg m/Færder med en oppgang på 9,6 prosent etterfulgt av Porsgrunn/Skien og Drammen og omegn med 9,0 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3.749.690 kroner ved utgangen av juli.

I juli ble det solgt 4.069 boliger i Norge, noe som er 19,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 53.771 boliger i Norge. Det er 11,6 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I juli ble det lagt ut 3.221 boliger for salg i Norge, noe som er 14,4 prosent færre enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 57.188 boliger for salg. Det er 8,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 2,7 prosent.