– Uansett når i prosessen vi kommer inn, så er fokus å skape verdier for kunden. Det er essensen i vår forretningsmodell, og kundereferansene er karakterkortet for våre prestasjoner, sier Egil André Jacobsen, regionsleder for Sopra Steria i Vestre Viken, og fortsetter:

– Det er vanskelig å ta gode teknologiske veivalg, for så å gjennomføre så det skapes verdi. Det har vi stor forståelse for, og det er nettopp det vi er rigget for å hjelpe til med.

Tett og tidlig dialog med kundene

Sopra Steria vil gjerne i en tett og tidlig dialog med kundene. Jacobsen sier at der selskapet inviteres inn i utforskningsfasen, økes sannsynligheten betraktelig for å sikre kunden gjennomførbarhet og forretningsverdi før en eventuell kostbar skalering.

– Å ta seg tid til å teste og utforske hypoteser og behov, kan spare mye tid lengre ned i løypa. Hva er det egentlige behovet? Har man antagelser som ikke er verifisert? Å stille de riktige spørsmålene, må gå foran å finne de riktige svarene. God dialog og sparring skaper grunnlag for å ta gode avgjørelser, sier han.

Sopra Steria er opptatt av å komplementere kundenes egne team ettersom kunden selv kan sin forretning best. Men de trenger gjerne påfyll av kompetanse på enkelte områder, eller mer kapasitet og kraft i det de har fra før. Og behovene varierer gjerne over tid i forhold til hvor man er i utviklingsprosesser.

– Her har vi mange ulike leveransemodeller å tilby, og det gir kunden en veldig god fleksibilitet, forklarer Jacobsen.

Rask utvikling av teknologi

Utvikling av ny teknologi skjer raskt. Noen opplever nok at det går litt for raskt. Som kompetansebedrift er Sopra Steria helt avhengig av å ha en god kultur for livslang læring. Det betyr store ressurser på sertifisering, kursing og fagmiljøer som oppdaterer hverandre, slik at kundene alltid skal få den best tilgjengelige kompetansen.

– Med en snittalder på 38 år av over 2100 ansatte, har vi også en god miks av medarbeidere. Alt fra de nyutdannede rett fra universitetet, til erfarne seniorer. Det gir et veldig godt spenn i forhold til tilgang på rett kompetanse til rett tid, sier Jacobsen.

Trivsel handler mye om det mellom-menneskelige, og det skal fungere både internt i Sopra Steria, og like mye ute hos kundene. Selskapet bruker god tid på å finne rett match både faglig og personlig, og de ansatte blir ofte godt inkludert i teamene til sine kunder.

– Noe som selvfølgelig er en vinn-vinn situasjon, sier en engasjert Jacobsen.

Et knutepunkt

Sopra Steria har kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger, men er en nykommer i Drammen, og er også i ferd med å etablere seg i Bergen.

– Drammen er et knutepunkt på mange måter. Det illustrerer reisetiden med tog til Oslo, Tønsberg og Kongsberg på en god måte. Med rundt 35 minutter til rådighet når du alle de tre byene herfra. Akkurat nå blir det jo mange digitale møter, og når alles arbeidsplass er internett, kan man i prinsippet levere til hvem-som-helst fra hvor-som-helst. Det har mange fordeler, men vi gleder oss også til sosial interaksjon når samfunnet åpner opp igjen. Da ser vi frem til å reise rundt i regionen og bidra enda tettere der det er behov, sier Jacobsen.

Akkurat nå holder de til Drammen Business Center like ved jernbanestasjonen, men er i dialog med flere aktører om større lokaler i elvebyen.

God delingskultur

Selv er Egil André Jacobsen nokså fersk i Sopra Steria, men ikke i Drammens-distriktet med bolig på Nøste.

– Selv om selskapet er franskeid, er vi veldig selvstendige her i Norge. Det er også en fantastisk delingskultur i selskapet, og folk trives på jobben. Det hyggeligste med å ha startet i Sopra Steria er alle de blide og flotte menneskene jeg har møtt så langt. Maken til imøtekommende kultur har jeg ikke vært borti. Ikke tilfeldig at vi har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass fem år på rad, avslutter han.

 

Fakta: Norges ledende konsulent-selskap innen digitalisering

Sopra Steria hjelper store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap, og er opptatt av å skape verdier for kundene og samfunnet. Selskapet vil bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid.

I Norge har de 2100 medarbeidere, som ikke bare har sikret en årlig omsetning på over tre milliarder kroner i 2020, men også sørget for at Sopra Steria de fem siste årene er blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.

Hovedkontoret befinner seg med flott utsikt på toppen av Posthuset, midt i Oslo sentrum. De har også kontorer i Trondheim, Stavanger, Bergen og nå Drammen. Selskapet er en del av den europeiske Sopra Steria-gruppen med 46 000 medarbeidere i 25 land, og hovedkontoret ligger i Paris.