GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Hanna Franche er avdelingsleder i regnskaps- og rådgivningsselskapet Azets, og er strålende fornøyd etter prosessen de har vært igjennom. Det samme er Hakon Lærum i Kontorhuset på Strømsø, som på to etasjer nå fyller over 100 ansatte fordelt på 24 selskaper.

– Dette er fremtiden, sier Lærum om konseptet han har utviklet med adskilte kontorer i ulike soner til små og mellomstore selskaper – og med flere store fellesarealer.

Fra korona til opptur 

2020 var året Norge stengte ned. 12. mars kom regjeringens inngripende tiltak for å møte covid-19. Men to år senere er alt ved normalen igjen.
 – Uten korona hadde resultatet blitt enda bedre, men for all del. Vi skal ikke klage. Vi har hatt god fart og vekst, og spesialt etter at samfunnet åpnet opp igjen. Det henger mye sammen med at vi har vært i et levende miljø med andre solide bedrifter. Det har gitt mer impulser og flere muligheter enn vi hadde fått andre steder, sier han, og mener det er godt å se at flere av bedriftene som leier i Kontorhuset opplever det Kontorhuset selv trekker fram som viktige suksessfaktorer.

– Fleksibilitet i opp og nedgangstider, økt attraktivitet som arbeidsgiver som kan gi egne medarbeidere større valgfrihet og betydningen av impulser og nettverk i bedrifter du jobber tett på med folk du lærer å kjenne og sette pris på, sier Lærum.

Han registrerer at unge i dag tilegner seg arbeidslivet på en annen måte enn hva vi tidligere har sett. De krever mer fleksibilitet, for de vil ha muligheten til å kunne jobbe hvor som helst, når som helst og med hvem som helst.

– Det er nettopp denne teknologien, som de har vokst opp med, som legger til rette for at det er mulig å jobbe på denne måten, sier Lærum, som tror fleksibiliteten og teknologien vil spille en stor rolle i fremtiden.

– I en verden der endringer skjer raskt, endrer nye trender vår måte å tenke på. Det er ingen tvil om at vår arbeidsdag består mer og mer av fleksibilitet, tverrfaglig kommunikasjon og nettverksbygging, sier han.

Gruppeløsninger

Det de fleste rapporter, med forskere i spissen er enige om, er at vi beveger oss mer og mer vekk fra enkeltkontorene. Mange spår at kontorkonseptet free seating er en inspirasjon til fremtidens kontor, men at det i seg selv ikke vil være løsningen 100 prosent. En gruppeløsning hvor man både har en fast sone å forholde seg til, men også en fleksibilitet som føles rett, tror mange vil være nøkkelen. Man har da en større mulighet til å tilpasse arbeidsplassen til hver enkelt. For når man klarer å koble de menneskelige behovene sammen med jobbaktivitetene, vil også kontorløsningen innfri på en helt ny måte. Riktige løsninger, et tiltrekkende design og en klar identitet kan stimulere til økt produktivitet og kreativitet.

– Dagens arbeidsmarked, og ikke minst fremtidens, byr på en rekke utfordringer. Om ikke arbeidsmiljøet er optimalt, vil heller ikke hvert enkelt individ fungere optimalt, mener Lærum.

En forskningsrapport fra Nordisk ministerråd viser at arbeidsmiljøet ikke bare fører til en økt trivsel og bedre helse blant medarbeiderne, men også økt produktivitet. Altså er glade og friske medarbeidere mer produktive enn de som ikke har det så bra.

– Vi i Kontorhuset tror at fokuset på arbeidsmiljøet blir mer og mer viktig i fremtiden, og at dette vil påvirke fremtidens kontor, sier Hakon Lærum.