TOM HELGESEN tekst

Trioen kom med i speiderbevegelsen under blomstringstiden de første ti-årene etter 2. verdenskrig.

– Ifølge vår ryddige protokoll var totalt hele 257 gutter innrullert i 8. Drammen speidertropp. Den eldste, stifteren, Halvard K. Halseth, var født i 1914, mens den yngste i 1957. Vi er bare tre av en hel gjeng med unggutter som har hatt mange flotte år i speiderbevegelsen og troppen vår, 8. Drammen, forteller Røren.

De første møtene etter etableringen av 8. Drammen i 1937 ble holdt i «Bua» til 1.tropp i Kirkegaten. Etter årene under krigen uten speidermøter, ble arbeidet raskt tatt opp igjen. Allerede 14. mai 1945 hadde speiderne i Drammen gudstjeneste i Strømsø kirke med fornyelse av Speiderløftet. Eget lokale sto på ønskelista til 8. Drammen, og i et brev til Bygningsrådet den 8. oktober 1946 står det:
«Troppen har vært så heldig å få kjøpt en liten tyskerbrakke (vaktstue 4x5 m) på Bangeløkka, og søker Kommunen om tillatelse til å sette den opp på en gategrunn som ikke er opparbeidet.»

Rådmannen svarer allerede den 24. oktober:

«En gjør herved kjent at formannskapet i møte den 21.ds. vedtok at 8. Drammen Speidertropp kan oppføre en brakke på Fayegt. 16, på betingelse av at den fjernes straks når bygningsmyndighetene måtte forlange det.»

«Grotta» – som ble revet for mange år siden – var trolig avgjørende for troppens vekst og suksess etter krigen. Høsten 1954 ble speiderhytta flyttet til Ilebergveien fordi det skulle bygges transformatorstasjon på den opprinnelige tomta.

Siden det er 85 år siden denne speidertroppen ble stiftet, mente de tre «gutta» at det var på tide med en verdig avrunding. Derfor ønsker de å treffe så mange som mulig av de gamle speidervennene fra 8. Drammen nede på Brakerøya om ettermiddagen 5. mai. Tidligere på dagen vil de også legge ned en blomst på Halvard K. Halseths grav, for han var som tidligere nevnt troppens grunnlegger og mangeårige leder. 

– Det er helt tydelig at årene som speidere har gitt oss varige, hyggelige minner! Mange gleder seg tydeligvis til å treffe igjen gamle speidervenner. Vi har nok likevel ikke nådd frem til alle, så ta kontakt med en av oss hvis noe gamle speidere fra 8. Drammen leser dette i Drammensavisa, sier trioen.