Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

– Store verdier ligger i bakken, i form av strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre kabler kan medføre erstatningsansvar for kostnader som følge av strømbrudd, samt reparasjons- og materialkostnader, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia.

– Kostnadene kan bli på flere millioner. Sett deg derfor grundig inn i hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for gravearbeider, er rådet fra Schau.

Kabelpåvisning i Elvias forsyningsområde skal meldes til Geomatikk på telefon 915 09 146, og er gratis. Du kan også bruke ledningsportalen.no for å bestille påvisning. Påvisning bestilles i god tid og senest dagen før den ønskes utført.