MARIANNE BERGVALL tekst og foto

Daglig leder Erik Graaberg er svært fornøyd med medlemstilbudene, og det må han få lov til å si – med de grepene som anlegget har gjort, kan drammensere nyte godt av å ha et alpinanlegg ti minutter fra sentrum. Anlegget er tuftet på privat initiativ og idealisme, og selv om de har et nært og godt samarbeid med kommunen, kommer det ingen driftsmidler eller tilskudd fra det offentlige.

Smarte medlemsgrep

Det smarte grepet er at anlegget har satset på en høy grad av årsmedlemmer. Mens anlegget i dag kan takle en romjul som regner bort, kunne det tidligere ha betydd et betydelig tap av inntekt og blodrøde tall i regnskapene.

– For bare noen år siden var hadde vi ikke noe system for medlemsskap, forteller Graaberg. – Vi fikk ofte høre at prisen på sesongkort var for høy, men vi hadde ikke noe å tilby istedenfor. Og så ble vi kontaktet i 2018 av AS Parks, som eier Skimore i Oslo. De hadde en modell som de skulle innføre fra 2019, som vi ble med på. Det gikk i korthet ut på at medlemmene betaler et lavt månedsbeløp, men betaler det samme gjennom hele året. Det var en veldig god ordning for alle parter. I starten hadde vi problemer med å få folk til å forstå hvor gunstig det var – de trodde de måtte betale i bakken i tillegg til medlemsavgiften, sier Graaberg.

Skimore får fortsatt en del kritikk for at det er veldig stor forskjell på et dagskort og månedsavgift. Én dag i bakken koster 450 kroner for en voksen, mens medlemmene betaler kr. 279 for en hel måned. Graaberg har en god forklaring:

– Skimores visjon er «flere ute oftere» og vi har fått mange faste betalende medlemmer som er ute flere ganger enn tidligere både vinter og sommer. Med så rimelig priser, så betaler kunden et lavt beløp hver måned gjennom hele året, og vi oppnår faste forutsigbare inntekter.

Billigere for familier

Medlemstallet er nå oppe i ca. 6.500 i Drammen, men det klekkes ut stadig nye tilbud for å få flere med. Som familietilbudet – to voksne og tre barn for 729 kroner i måneden i 12 måneder.  

Nytt i år er at medlemmene kan få leie nytt skiutstyr, ski og støvler, for under hundrelappen i måneden.

– Det er spesielt gunstig for barnefamilier. Barn vokser seg ut av utstyret fra år til år, påpeker Graaberg.

Mannen med de gode ideene har vært leder i Aron-bakken i over 30 år. Og mye har skjedd på de årene. Blant annet har Aron-bakken har fått selskap av to andre bakker – Kjøsterudløypen og Shantybakken. Den siste oppkalt etter Graabergs Leonberger, Shanty. Hunden var en frifant som var et kjent fjes på Aronsløkka skole, som ligger rett ved.

– Han tok seg en tur bort til skolen rett som det var, og fikk kos i friminuttene. Så da vi utlyste navnekonkurranse blant elevene, var det Shanty som gikk av med seieren, forteller den hundekjære Graaberg.

 

Tiltak mot køer

Anlegget åpner denne sesongen uten de begrensningene som korona medførte i forrige sesong, da makstall for besøkende ble satt til 700. Avviklingen av køene i tråd med korona-regler var en utfordring. Mye ble prøvd og forkastet før de fant en god måte å få flyt samtidig som det var trygt. Kritikken mot lange heiskøer tar Graaberg alvorlig, men mimrer samtidig litt over hvordan det var før:

– Den gamle heisen brukte 14-15 minutter opp til toppen, og folk kunne gjerne stå i tredve minutter i kø. I dag går heisen til topps på fem minutter, og selv på den mest folkerike dagen – som en andre juledag med knallsol, er ni minutter det lengste vi har målt av ventetid i heiskøen. Når vi starter opp nå, blir det med en anbefaling om at tre som kjenner hverandre kan stå ved siden av hverandre, og om det er bare ukjente, kan en trekke seg et skritt tilbake, eller gå frem.

 

Solid kunstsnøsåle

De fleste har fått med seg at Skimore søkte om å få hente vann fra en myr på toppen av anlegget – en sak som endte med avslag. De har muligheten til å sende saken inn på nytt, men da med en ytterligere ny reguleringsplan, som vil koste hundretusenvis av kroner – og som kan ende med et nytt avslag. Så Graaberg sier at slik som det er nå, er dette en tapt sak. Selv om det var et sterkt positivt engasjement blant drammenserne og byens politikere for at Aronsløypa skulle få grave ut myren.  Hele tolv tusen drammensere ytret sin støtte til skisenteret i den saken.

– Men hva har det betydd i praksis at dere fikk avslag?

– I praksis betyr det at vi har mindre vann å lage kunstsnø av. Vi får vann fra Gamledammen på toppen av anlegget, men det er veldig dårlig tilsig av vann – her som alle andre steder. Så vi hadde virkelig trengt å få den ekstra vannkilden som myren ville vært. Med mer vann ville hele anlegget vært åpent allerede denne uken. Nå åpner kun Aronsløypa, som er hovedtraseen, mens vi må vente på mere vann før vi kan produsere snø i de to øvrige løypene, sier Graaberg.

 

(PS: Legg fakta sammen med illustrasjonen av løypa).

Fakta: Drammen Skisenter, Skimore

HEISER:                Lengde Høyde

Ekspressheisen   1348      282

Juvheisen             750        140

Shanty Heisen    550        110

 

LØYPER Lengde Vanskelighetsgrad

Aronsløypa          1.8 km                  Blå

Juvtraseen           0.95 km Svart

Parken                  0.55 km Blå

Shantyløypa        0.55 km Blå